ACTUEEL

Steeds meer mensen krijgen huidkanker

Het aantal patiënten met huidkanker is de afgelopen vijftien jaar sterk gestegen. In de meeste gevallen gaat het om goed te genezen basaalcel- en plaveiselcelcarcinomen. Maar ook het aantal patiënten met een melanoom, de meest agressievere vorm van huidkanker, laat een sterk opgaande lijn zien.

Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Volgens het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) neemt het aantal huidkankergevallen toe ondanks een grotere bewustwording over de risico’s voor het krijgen van huidkanker. De stijging van het aantal patiënten wordt vooral toegeschreven aan veranderingen in zongedrag in Nederland gedurende de afgelopen decennia. Waar voorheen vooral sprake was van chronische, veelal werkgerelateerde blootstelling aan de zon is dat in recentere jaren verschoven naar meer kortstondige, intensieve blootstelling, zoals vakanties naar zonbestemmingen en gebruik van zonnebanken, aldus IKNL.

Melanoom

Het aantal nieuwe gevallen van melanoom is sinds 1990 gestegen van 1.554 naar meer dan 5.887 gevallen in 2015. Deze toename heeft deels te maken met het stellen van de diagnose in een vroeger stadium, hoewel ook het absolute en voor leeftijd gecorrigeerde aantal mensen dat overlijdt aan een melanoom de afgelopen decennia is toegenomen.

Tijdens de Huidkankerdag op 20 mei, een initiatief van de beroepsvereniging van dermatologen (NVDV), kunnen mensen gratis hun huid laten checken door dermatologen. In 2016 werd bij ruim 250 bezoekers van de Huidkankerdag een vorm van huidkanker ontdekt, waarvan in 50 gevallen vrijwel zeker een melanoom is gevonden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top