ACTUEEL

CIZ publiceert vernieuwde Indicatiewijzer

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft de CIZ Indicatiewijzer versie 3.0 op zijn website gepubliceerd. De indicatiewijzer is een toelichting op de nieuwe Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS.

Wijzigingen beleidsregels

De nieuwe Beleidsregels gelden vanaf 1 januari 2010. Onder meer de geldigheidsduur van indicatiebesluiten Palliatief Terminale Zorg in de thuissituatie is aangepast. Extramurale besluiten voor cliënten in de terminale levensfase blijven geldig tot het overlijden van de cliënt. Intramurale besluiten blijven vijf jaar geldig.

Ook de maximale omvang van het mogelijk aantal dagdelen per week dat ouders, gebruikelijke zorgers of mantelzorgers vrij kunnen zijn van zorg voor cliënten tot 23 jaar is aangepast.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top