ACTUEEL

Haaglanden MC en Parnassia openen gezamenlijke voordeur

De spoedeisende hulp van Haaglanden Medisch Centrum Westeinde en de crisisdienst van Parnassia hebben onder de noemer Haagse SPOED de somatische en psychiatrische acute zorg op één locatie geconcentreerd. De gezamenlijke voordeur moet zorgen voor een gepaste opvang en veilige beoordeling van verwarde personen.

Het aantal patiënten met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek dat de spoedeisende hulpafdeling (SEH) van HMC Westeinde bezoekt, is in het afgelopen jaar met 17 procent gestegen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die een zelfmoordpoging hebben gedaan of dreigen dat te doen, om verslaafden die veel drugs hebben genomen of om mensen die psychotisch zijn en agressief.

Psychiatrisch patiënten moeten op de spoedeisende hulp vaak lang wachten. Het is zowel in het belang van de patiënt als van de omgeving op de SEH om hen snel te helpen. Daarom is HMC Westeinde en de crisisdienst van Parnassia een pilot gestart tot het einde van het jaar. ZonMw stelt hiervoor subsidie beschikbaar.

Kenmerkend voor Haagse SPOED is dat de somatische en psychiatrische spoedeisende zorg op één locatie (SEH) plaats vindt. Deze zorg is gericht op spoedeisende diagnostiek, stabilisatie van de patiënt en bemiddeling naar passende vervolgbehandeling. Psychiatrische patiënten kunnen net als somatische patiënten voor hun spoedeisende (psychische) gezondheidsprobleem worden verwezen naar de SEH.

Drempels weg

“Psychiatrie en somatiek zijn vaak twee aparte werelden met behoorlijke drempels ertussen”, zegt hoofd SEH Frans de Voeght. “Terwijl bij een patiënt die in de war is, lang niet altijd duidelijk is of de klachten lichamelijk, psychiatrisch of allebei zijn. Wij halen de drempel tussen psychiatrie en somatiek weg. De psychiater kan de patiënt al zien terwijl wij nog met een lichamelijke behandeling bezig zijn. We zoeken parallel naar een diagnose en besparen daardoor tijd.”

De samenwerking met HMC past ook in de wens van Parnassia Groep om patiënten adequater te helpen. “Door binnen Haagse SPOED samen te werken op één locatie bieden we kwalitatief betere zorg aan zeer kwetsbare patiënten”, zegt psychiater Bastiaan van der Hoeven. “Bovendien levert het een vermindering van belasting van andere diensten, zoals ambulancevervoer, op.”

Verwijsroute

De reguliere verwijsroute blijft tijdens de pilot in eerste instantie hetzelfde als gebruikelijk. Bij spoedeisende psychiatrische problematiek kan de huisarts de crisisdienst bellen. Die laat vervolgens weten of de patiënt bezocht wordt of dat hij of zij terecht kan op de SEH. In de toekomst komt er mogelijk een directe verwijsroute.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top