Finance

Cliëntenraden willen laatste woord bij verdeling verpleeghuisgeld

Een groep van ruim 120 cliëntenraden willen meer invloed op de verdeling van de extra gelden voor verpleeghuiszorg. Dit schrijven ze in een open brief aan staatssecretaris Martin van Rijn.

Begin dit jaar werd bekend dat er in 2017 honderden miljoenen extra beschikbaar komen voor de verpleeghuiszorg. Het geld moet worden ingezet om acute kwaliteitsproblemen in verpleeghuizen aan te pakken.

In de open brief pleiten de cliëntenraden er voor om het bureaucratische proces voor het aanvragen van de extra gelden af te schaffen. Volgens de briefschrijvers zijn bestuurders en medewerkers veel tijd kwijt zijn aan het invullen van formulieren en het nakijken van alle processen, terwijl de gelden juist bedoeld zijn voor het snel oplossen van kwaliteitsproblemen.

In de plaats van deze bureaucratische toetsing willen de briefschrijver de cliënten en ondernemingsraden een doorslaggevende stem geven. Als vertegenwoordigers van de bewoners en medewerkers kunnen zij het best beoordelen of de plannen bijdragen aan betere zorg of alleen worden aangevraagd om extra geld te krijgen.

“Dit idee is al eerder toegepast bij de extra gelden voor zinvolle dag-invulling en deskundigheidsbevordering”, stelt de koepel van cliëntenraden LOC. “Hier was de enige eis dat cliëntenraden en ondernemingsraden hun handtekening zetten. En een onderzoek van Significant heeft laten zien dat betrokkenen  tevreden over dit proces zijn.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top