Finance

Catharina plukt vruchten van waardegedreven contractering

Catharina plukt vruchten van waardegedreven contractering

Het Catharina Ziekenhuis krijgt van zorgverzekeraar CZ een extra beloning voor de verdere uitbouw van de kwaliteit van de hartzorg. Het geld zal door het ziekenhuis worden ingezet om de meetmethodiek waarmee uitkomsten worden vastgelegd een vergeleken, aan te scherpen, met name waar het de beoordeling door patiënten betreft.

Zorgverzekeraar CZ en het Catharina Ziekenhuis maakten eind 2015 school met hun driejarige afspraken over cardiologische zorg. In deze overeenkomst staan niet prijs en volume centraal, maar kwaliteit en uitkomsten. Deze worden gemeten aan de hand van criteria als sterfte, wondinfectie en kwaliteit van leven. Naarmate het Catharina Hart- en vaatcentrum beter presteert op deze indicatoren kan het er geld bijkrijgen. Als het minder goed dan betaalt het ziekenhuis de zorgverzekeraar juist geld terug.   

CZ en het Catharina konden onlangs de eerste resultaten bekend maken van deze nieuwe aanpak. Conclusie: het hart- en vaatcentrum heeft zich op vrijwel alle punten verbeterd. Uit de cijfers blijkt onder meer dat het ziekenhuis beter scoort op de indicatoren ‘overleving’ en ‘mate van herstel’ bij zowel openhartoperaties (CABG) als dotterprocedures (PCI). Bij de behandeling van hartritmestoornissen (Katheter PVI) verbeterde de indicator ‘Gevolgen van de behandeling op lange termijn’.

Hoger niveau

Er waren ook indicatoren die gelijk zijn gebleven. Eén indicator van de in totaal veertien indicatoren verslechterde de score. “Wij zien dat onder aan de streep de zorg voor hartpatiënten in het Catharina Ziekenhuis zichtbaar is verbeterd”, aldus Anja Lenssen, als medisch adviseur van zorgverzekeraar CZ bij het project betrokken. “Het is bijzonder dat wij gezamenlijk de zorg van het Hart- en vaatcentrum naar een nog hoger niveau kunnen brengen.”

De beloning die het ziekenhuis van CZ krijgt wordt ingezet om de meting van ‘Kwaliteit van Leven’ verder te verbeteren. “Kwaliteit van leven is een belangrijke pijler voor Value-Based Healthcare”, aldus cardioloog Lukas Dekker van het Catharina Ziekenhuis. “Maar de interpretatie van de cijfers die dit onderdeel meten, is heel lastig. Daar willen we meer duidelijk over krijgen. Daarom gaan we onderzoeken hoe we dit punt samen kunnen verbeteren.” 

CZ en het Catharina Ziekenhuis hebben na hun eerste evaluatie het bestaande zorgcontract op dit gebied ook uitgebreid met een nieuwe behandeling. De TAVI, het vervangen van een ernstig vernauwde aortaklep door een kunstklep via de lies, is toegevoegd aan de drie eerdere behandelingen, te weten CABG, PCI en katheter PVI.

Vormen van uitkomstfinanciering worden de laatste jaren ook steeds meer door andere ziekenhuizen en zorgverzekeraars overgenomen. Volgens zorginkoper René Schunselaar van CZ is een goede relatie daarbij cruciaal. “Wij hebben een goede relatie met het Catharina Ziekenhuis. Vertrouwen in elkaar is essentieel voor deze afspraak.”

 

4 Reacties

om een reactie achter te laten

D G o

26 mei 2017

Proficiat Piet

Evelien van der vinne

26 mei 2017

Mooie stap richting ketenfinanciering! Proficiat! Wie gaat nu de volgende stap zetten naar integrale financiering voor de gehele keten van hartzorg , dus inclusief huisartsen, thuiszorg en verpleeghuiszorg? Ik heb voor u een rekenmodel en implementatiemodel voor integrale zorg!
Snel en zorgvuldig ketenzorg obv VBHC implementeren, benut het implementatiemodel voor op maat tools en geintegrerd plan voor integrale bekostiging. evinne@outlook.com

Pim Ketelaar

26 mei 2017

Mooie uitkomsten! En nu de waarde voor de patiënt verder onderzoeken en verbeteren. Zie ook: Waardegedreven contractering voor zinniger en zuiniger zorg. Maar hoe meet je waarde eigenlijk? http://vitalinnovators.nl/waardegedreven-contractering-zinniger-en-zuiniger-zorg-hoe-meet-waarde-eigenlijk/

Maarten Kouwenhoven

28 mei 2017

Ieder ziekenhuis heeft een maatschappelijke waarde en dat heet reputatie. Re-putare betekent wat patiënten er bij herhaling van denken. De reputatie kun je meten. dan weet je ook op welke waarden je de zorg kunt verbeteren. Bravo zoals het Catharine Ziekenhuis hier een voorbeeld van geeft.

Maarten Kouwenhoven, psycholoog. Oprichter van de Reputatie Academie Nederland (RAN) en auteur van het Handboek Reputatiekunde (2017).

Top