Finance

Moeizame migratie leidt tot uitstel jaarrekening Alrijne

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Alrijne Zorggroep uitstel voor de Jaarverantwoording 2016 verleend tot 1 oktober 2017. Alrijne heeft dit uitstel aangevraagd in verband met de invoering van een ziekenhuisbreed registratiesysteem.

Het samenvoegen van twee aparte systemen tot één nieuw Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) is een uitvloeisel van de fusie tussen Diaconessenhuis Leiden en Rijnland Zorggroep in 2015. Het overzetten van medische dossiers en patiëntgegevens is succesvol verlopen, maar het overzetten van productiegegevens bleek problematischer dan vooraf voorzien. Deze productiegegevens zijn nodig om de jaarcijfers te kunnen bepalen.

Volgens de IGZ is er sprake van een overmachtssituatie. Om die reden is Alrijne verschoond van de deadline voor het inleveren van de jaarrekening van 1 juni.

Alrijne benadrukt dat het uitstel voor het aanleveren van de jaarverantwoording 2016 niets te maken heeft met het financiële resultaat of met de eerder aangekondigde bezuinigingsmaatregelen. Omdat de problematiek rond de migratie van administratief technische aard is, heeft één en ander ook geen enkele manier invloed op de continuïteit en de kwaliteit van zorgverlening aan onze patiënten, aldus het ziekenhuis.

Alrijne verwacht het jaarverslag en de jaarrekening 2016 voor 1 oktober te kunnen publiceren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top