Finance

Bindend kwaliteitskader VVT vergt 2,1 miljard euro

Om aan de nieuwe kwaliteitseisen voor verpleging, verzorging en thuiszorg te voldoen zijn de komende jaren structureel 2,1 miljard euro en circa 40.000 nieuwe arbeidskrachten nodig. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de brief reageert Van Rijn op de formele bekrachtiging van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg door het Zorginstituut. Door de inschrijving in het openbaar register is de kwaliteitsstandaard “juridisch geborgd en bindend”, aldus Van Rijn.

De nieuwe kwaliteitsnormen hebben volgens Van Rijn de nodige financiële consequenties. Op basis van de huidige inzichten en de huidige wettelijke kaders gaat het daarbij op termijn jaarlijks om circa 2,1 miljard euro, zo becijfert het Centraal Planbureau (CPB). Het kwaliteitskader bevat ook minimale normen voor een verantwoorde personeelssamenstelling. Met de extra middelen kunnen er op termijn 40.000 extra fte aan zorgmedewerkers beschikbaar komen.

Het kabinet heeft eerder dit jaar al 100 miljoen euro voor 2017 beschikbaar gesteld voor de verpleeghuislocaties die op dit moment met grote kwaliteitsproblemen kampen. Hier bovenop komt in 2017 een extra bedrag van structureel  100 miljoen euro, als eerste stap waarmee alle verpleeghuizen hun kwaliteit kunnen verbeteren. De verdere financiële consequenties van invoering van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg horen wat Van Rijn betreft thuis in de formatie en de begrotingsvoorbereiding voor 2018.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top