Finance

Maasstad Ziekenhuis boekt stevig resultaat

Het Maasstad Ziekenhuis heeft 2016 afgesloten met een positief resultaat van 6,4 miljoen euro. Mede hierdoor is de solvabiliteit gegroeid met 3,1 procent naar 22 procent. Ook het aantal behandelingen is met 3 procent gestegen.

Bestuursvoorzitter Peter Langenbach spreekt van "prachtige resultaten". “De winst viel met een bedrag van 6,4 miljoen euro hoger uit dan begroot. In enkele jaren verwachten we de beoogde solvabiliteit van 25 procent te hebben. Kortom, het was een financieel gezond en stabiel jaar voor het Maasstad Ziekenhuis. En deze trend houdt aan, want de cijfers in het eerste kwartaal van 2017 laten een vergelijkbaar beeld zien.”

Volgens Johan Dorresteijn heeft het Maasstad Ziekenhuis op meer vlakken successen behaald. “Wij zijn er trots op dat onder meer ons STZ-lidmaatschap met vijf jaar is verlengd en we diverse keurmerken op het gebied van kwaliteit en veiligheid hebben behaald. We werken hard om de zorg – met al onze partners in de regio – continu te verbeteren.”

Afstemming

Langenbach benadrukt dat de kwaliteitsdoelstellingen in samenspraak met alle stakeholders zijn bepaald. “Onze ambities voor de komende vijf jaar zijn geformuleerd in zorgvuldige afstemming met externe zorgpartners in de regio, zoals andere ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen en zorgverzekeraars. En intern met leden van de medische staf, het management, de ondernemingsraad en vertegenwoordigers van de medische specialismen en ondersteunende afdelingen. Ik heb het volste vertrouwen in de toekomst, waarvan onze naderende toetreding tot Santeon – als volwaardig lid – en de regionale samenwerkingsverbanden belangrijke onderdelen zijn.”

Netwerkzorg

Dorresteijn: “Uitgangspunt bij onze ambities is en blijft: doen wat het beste is voor de patiënt, voor de kwaliteit van zijn of haar leven, anticiperend op ontwikkelingen in de samenleving. We richten ons daarom de komende jaren nog meer op ‘netwerkzorg’, we willen topklinische en acute zorg verlenen die voldoet aan de hoogste kwaliteit- en veiligheidsnormen, we hebben aandacht voor zorginnovatie en het zo doelmatig mogelijk inzetten van zorg. Daarbij is de grootste uitdaging in ziekenhuisland momenteel het behouden en krijgen van voldoende en goede medewerkers.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top