Finance

Huisartsenzorg behoudt 2,5 procent groeiruimte

Het budget voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg in de eerste lijn mag in 2018 met 2,5 procent groeien. Bovenop deze groeiruimte is volgend jaar 75 miljoen extra beschikbaar om zorg die nu nog in het ziekenhuis wordt geleverd over te nemen.

Dit zijn patiënten, huisartsen, eerstelijns zorgverleners en zorgverzekeraars overeengekomen in het nieuwe zorgakkoord dat ze op 1 juni met minister Schippers van VWS hebben gesloten. Het akkoord sluit aan op het eerdere akkoord voor 2014 -2017 waarin ook een groei van 2,5 procent was afgesproken. In 2018 komt het beschikbare budget daarmee op ongeveer 3,5 miljard.

Regionale afspraken

De groeiruimte kan -zo stelt VWS- gebruikt worden voor meer tijd voor de patiënt, in het bijzonder voor kwetsbare ouderen, voor zorg in achterstandswijken, voor avond- nacht en weekend zorg en voor de organisatie van samenwerking en infrastructuur voor samenwerking in de eerste lijn. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben beloofd om over deze onderwerpen op regionaal niveau afspraken te maken.

Behalve financiële afspraken zijn inhoudelijke afspraken gemaakt die de zorg verder verbeteren. Deze afspraken hebben onder meer betrekking op de zorg aan kwetsbare ouderen, zorg op de juiste plek, eerstelijnsverblijf, samenwerking met gemeenten, doelmatig voorschrijven van medicijnen en de mogelijkheid voor zorgverleners om actief gebruik te maken van e-health.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top