ACTUEEL

'Flinke stijging zorgvraag door groeiend aantal reumapatiënten'

Patiënten met reuma ontvangen ruim vier keer zo vaak thuiszorg als de gemiddelde Nederlander. Door de vergrijzing stijgt naar verwachting het aantal mensen met een reumatische aandoening, waardoor ook de vraag naar zorg en ondersteuning zal toenemen.

Dat blijkt uit onderzoek door NIVEL in opdracht van het Reumafonds.

Nederland telt 1,95 miljoen mensen met een reumatische aandoening, voornamelijk ouderen. Zo'n 40 procent van de 75-plussers met reuma krijgt thuiszorg. Bijna de helft zou graag meer hulp ontvangen van de partner of andere mantelzorgers. Ook zou 17 procent van de mensen met reuma graag meer of andere ondersteuning willen ontvangen uit de WMO, waaronder thuiszorg.

Afstemming

Uit het onderzoek blijkt dat mensen met reuma op dit moment heel tevreden zijn over de zorg die ze ontvangen van verschillende zorgverleners. Wat beter kan is de afstemming tussen de verschillende zorgverleners en de afstemming tussen de zorg voor hun reumatische aandoening en de zorg voor andere chronische aandoeningen, aldus de respondenten.

Volgens het NIVEL is dit laatste heel belangrijk, omdat mensen met reumatische aandoeningen vaak ook andere chronische aandoeningen hebben en daarvoor zorg van verschillende zorgverleners ontvangen. "Bewustwording dat niet iedereen de vaardigheden bezit om in de veelheid aan zorgaanbieders zijn of haar weg te vinden, kan deze groep mensen mogelijk in de toekomst helpen", aldus het NIVEL. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top