ACTUEEL

Patiëntenfederatie neemt uitgifte niet-reanimerenpenning over

De NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) heeft de uitgifte van de niet-reanimerenpenning overgedragen aan de Nederlandse Patiëntenfederatie. Daarmee wordt de penning losgekoppeld van een lidmaatschap van de NVVE.

Door de penning te dragen geven mensen aan dat zij, bijvoorbeeld bij een hartstilstand, niet gereanimeerd willen worden. Artsen en professionele zorgverleners mogen niet reanimeren als zij de penning aantreffen.

Neutraal

De Patiëntenfederatie geeft de penning uit op verzoek van het ministerie van VWS. Het is een neutrale penning die losstaat van lidmaatschap van de NVVE, die de penning tot nu toe uitgaf aan haar leden. Directeur-bestuurder Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie: "Wij vinden dat mensen zelf moeten kunnen bepalen hoe zij met hun gezondheid en zorg omgaan. Het uitgeven van een voor hulpverleners herkenbare niet-reanimerenpenning past bij deze missie. Mensen die dat willen kunnen met de penning een voor hen belangrijke wens kenbaar maken."

Jaarlijks worden zo’n 4.500 penningen verstrekt.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Marika Biacsics

8 juni 2017

Inmiddels lopen er een kleine 40.000 mensen met een nr-penning in Nederland. Tegelijkertijd moeten Nederlandse burgers massaal leren hoe te reanimeren en krijgen zij de opdracht om niet-reanimeren penningen te negeren! Wat gaat de Patiënten federatie hier tegen doen!?

esther wijkstra

8 juni 2017

Ben het helemaal eens met Marika, die oproep van Gijs de Vries (Nederlandse Rode Kruis) om massaal te leren reanimeren is ongenuanceerd. Verder vind ik het nogal een issue dat de penninguitgifte overgedragen is aan de Patiëntenfederatie. Want mensen die een dergelijke penning dragen, hebben deze alertering vooral nodig als ze géén patiënt zijn. Zodra een burger ook patiënt wordt, dan komt al vlug de vraag over wel/niet reanimeren. De vraag is afkomstig van zijn/haar zorgverlener die bij de BIG geregistreerd is. Want indien er een reanimatie plaatsvindt tegen de wens van de patiënt, dan wordt de zorgverlener tuchtrechtelijk aansprakelijk gesteld.
Maar mensen die een dergelijke penning dragen willen dat ook buiten de geïnstitutionaliseerde zorg hun wens gerespecteerd wordt. Daarom is het bijzonder kwalijk dat leken-hulpverleners op straat gewoon mogen reanimeren mbv hun smartphone-app en AED. De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) heeft voor deze groep hulpverleners geen richtlijnen ontwikkelt die het reanimatieVERBOD van de penning expliciteert.
De Patiëntenfederatie bestaat van belastingsafdracht van burgers (die soms ook patiënt zijn). Het zou dit instituut sieren als het die reanimatielobby eens aan de kaak zou stellen bij de samenwerkende organisaties "Oranje Kruis, Nederlandse Rode Kruis, Hartstichting, en NRR". De trend dat steeds meer mensen in publieke ruimtes een niet-reanimerenwens hebben, kan namelijk niet langer genegeerd worden.

Joke Luken

9 juni 2017

Joke Luken, Heiloo
Ben het geheel eens met Marika B. en Esther W. Zij verwoorden helder welke ongewenste en onduidelijke situatie er is ontstaan ten aanzien van het massaal leren reanimeren en het omgaan met de dragers van een nr-penning.
Het is mij en vele anderen (zoals ik in diverse gesprekken heb kunnen vaststellen) een punt van grote zorg, dat de wens van de penningdragers niet onverkort wordt gerespecteerd.
Hoog tijd voor een meer doordacht en genuanceerd beleid in dit opzicht.

Top