Finance

Buurtzorg krijgt miljoenennaheffing van fiscus

Buurtzorg Nederland heeft een naheffing van bijna 6,5 miljoen euro vennootschapsbelasting gekregen van de Belastingdienst, blijkt uit het recent gedeponeerde jaarverslag 2016. Verder komt daarin naar voren dat de zorgaanbieder ruim 4,8 miljoen euro verlies heeft gemaakt, terwijl de organisatie in 2015 nog ruim 11 miljoen euro winst maakte.

De Belastingdienst onderzoekt bij Buurtzorg Nederland de boekjaren vanaf oprichtingsjaar 2009. Volgens directeur en oprichter Jos de Blok ontbrak in de statuten van de stichting Buurtzorg Nederland een bepaalde formulering over winstbestemming bij liquidatie. Toen de stichting er in 2015 achter kwam, heeft zij de formulering aangepast. Toch heeft de Belastingdienst een naheffing gevorderd voor de periode 2009-2014, die Buurtzorg betaald heeft maar graag terug wil. De Blok: "We zijn erover in gesprek met de Belastingdienst en verwachten binnen twee maanden duidelijkheid te krijgen".

De organisatie boekte ruim 4,8 miljoen euro verlies in 2016. In 2015 was er nog sprake van ruim 11 miljoen euro winst. Het verlies heeft twee oorzaken. Ten eerste heeft Buurtzorg Nederland naar eigen zeggen over 2016 geen dekkende afspraken kunnen maken met zorgkantoren en zorgverzekeraars over het uitbetalen van de geleverde zorg. Ten tweede moest de zorgaanbieder met terugwerkende kracht over vijf jaar onregelmatigheidstoeslag (ORT) betalen aan medewerkers, wat neerkomt op 6 miljoen euro in totaal.

Productieplafonds

De zorgaanbieder heeft alle productieplafonds overschreden doordat "een toenemend aantal toenemend aantal cliënten voor Buurtzorg kiest en Buurtzorg deze cliënten wil blijven voorzien van zorg, ook als het plafond overschreden is". Wel probeert Buurtzorg naar eigen zeggen de overschrijdingen te beperken, in overleg met de zorgverzekeraars.

Weliswaar leed Buurtzorg verlies, maar steeg de omzet als totaal wel; namelijk van 308 miljoen euro in 2015 tot 362 miljoen euro vorig jaar. Zowel het aantal cliënten als het aantal buurtzorgteams vertoont een stijgende lijn. Het aantal cliënten ging naar 80 duizend. Het aantal medewerkers bij Buurtzorg Nederland ging van 4800 naar bijna zesduizend – een groei van 23 procent. Hierdoor namen de personeelskosten toe van 276 miljoen euro naar 346 miljoen euro.

Buurtzorg Nederland groeit al sinds het begin in 2009 elk jaar weer. Het enige eerdere jaar waarin de aanbieder verlies draaide, was 2013. Toen boekte de organisatie 6 ton verlies in en ook toen weet Buurtzorg het negatieve resultaat deels aan de zorgverzekeraars, die 9,2 miljoen euro aan overproductie niet vergoedden.

Rekening-courant

Om de verliezen als gevolg van de overschrijding van de productieplafonds en de nabetaling ORT op te vangen, heeft Buurtzorg Nederland een rekening-courant krediet van 10 miljoen euro aangetrokken, waarmee de organisatie zo nodig geld kan opnemen. "Daarnaast zijn we voornemens om het vastgoed (deels) door middel van hypotheken te financieren", schrijft de stichting in het jaarverslag.

De externe accountant, de Jong en Laan, heeft de jaarrekening goedgekeurd. Het oordeel van de accountant is niet aangepast als gevolg van het onderzoek van de belastingdienst.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

8 juni 2017

Zorginstituut, een mooie klus voor jullie om deze casus tot nieuwe inzichten te laten leiden! Dit mag niet waar blijven!

Top