HRM

Meer loon voor doktersassistenten

Vakbonden en werkgevers hebben een principeakkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden in de huisartsenzorg. De dertigduizend doktersassistenten en praktijkondersteuners in ons land krijgen er 4,5 procent loon bij.

De cao heeft een looptijd van twee jaar, van 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2019. Per 1 september 2017 is een salarisverhoging afgesproken van 2 procent. Per 1 juli 2018 volgt een salarisverhoging van 1,5 procent. Verder wordt over het jaar 2017 en over het jaar 2018 in december van beide jaren een eenmalige uitkering van 0,5 procent van het jaarsalaris betaald.

Verder maakten de cao-partijen onder meer afspraken over het aantal verplichte verlofdagen, de standaard opzegtermijn voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en het recht op scholing. Ook moeten er uiterlijk 1 maart 2019 minimaal twee collega’s werken tijdens een nachtdienst. 

Duurzame inzetbaarheid

Een ander besluit ging over het instellen van een werkgroep duurzame inzetbaarheid met daarin vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Deze werkgroep gaat aan de slag met zaken als werkdruk, ontwikkeling van competenties en scholing en gezond en veilig werken.(ANP/Skipr)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Betaaldwerk.nl

12 juni 2017

Goed nieuws voor alle doktersassistenten en praktijkondersteuners. Meer loon en op weg naar dubbele bezetting tijdens nachtdiensten.

Top