Finance

'Zwolle bespioneerde zorgbedrijf'

De gemeente Zwolle liet in 2015 drie wooncomplexen van zorgbedrijf Meesterwerk observeren om erachter te komen hoeveel toezicht en begeleiding de cliënten kregen. Medewerkers van een onderzoeksbureau legden vast wie er op verschillende tijdstippen in- en uitliep, soms op camera. Dat meldt de Stentor op basis van een onderzoeksrapport dat het dagblad verkreeg via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Meesterwerk biedt hulp en onderdak aan zo’n 200 jongvolwassenen met (psychische) problemen en/of verslavingsproblematiek. De gemeente Zwolle wilde geen zaken meer doen met het bedrijf, nadat er vanaf 2015 signalen binnenkwamen dat de zorg en ondersteuning zou tekortschieten.

Het bureau 2MoveMountain, dat zich bezighoudt met fraudebestrijding en recherchewerkzaamheden in het kader van de wmo, werd ingeschakeld. Het bureau constateerde na dagenlange observatie dat begeleiders sporadisch én kort hun cliënten bezochten, terwijl het bedrijf subsidie kreeg voor 24-uurstoezicht. Ook werd er volgens de gemeente Zwolle een reeks andere tekortkomingen vastgesteld.

De gemeente besloot begin dit jaar de financiering te stoppen en over 2015 en 2016 geld terug te eisen. Aanvankelijk ging het om een bedrag van ruim een miljoen over twee jaar, maar uiteindelijk werd voor ruim zes ton geschikt om een rechtsgang te voorkomen.

Algemeen directeur Milan Khubsing en directeur zorg Mark Bakker van Meesterwerk spreken de gemeente tegen. De observaties over te weinig begeleiding kloppen niet, zeggen zij, en ook andere tekortkomingen zouden onterecht zijn vastgesteld. Khubsing is het ook niet eens met de schikking die door de coöperatie is getroffen. Hij had het op een rechtszaak willen laten aankomen, aldus de Stentor.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top