Finance

UMCG sluit 2016 af met bijna 14 miljoen euro in de plus

Het Universitair Medisch Groningen (UMCG) heeft in 2016 een financieel gezond resultaat geboekt van 13,8 miljoen euro, tegen 5,4 miljoen euro in het jaar ervoor. Deze toename is voornamelijk het gevolg van het hogere resultaat van de deelnemingen.

Dit blijkt uit het jaarverslag van het UMCG.

Het resultaat van de deelnemingen is circa 11 miljoen euro hoger dan 2015, voornamelijk door het hogere resultaat van de Ommelander Ziekenhuisgroep (OZG) en UMCG Research. Die laatste heeft het hogere resultaat vooral te danken aan diverse schenkingen, deels vanwege liquidatie van diverse stichtingen. De omzet van het UMCG bedroeg in 2016 ongeveer evenveel als in 2015, namelijk 1,2 miljard euro.

Ondanks het positieve resultaat voert het UMCG het in 2016 ingezette kostenbesparingsprogramma de komende jaren verder uit. Het UMCG wil in totaal 40 miljoen euro aan besparingen realiseren door onder meer kritisch te kijken naar inkoop, externe inhuur, standaardisatie van werkprocessen en een efficiëntere inzet van diagnostiek. “Door kritisch te kijken naar onze bedrijfsvoering kan geld vrijgemaakt worden voor noodzakelijke vernieuwing van onze infrastructuur en is er ruimte voor innovatie”, zo valt in het jaarverslag te lezen.

Protonen Therapie Centrum Groningen

De solvabiliteit en financieringsverhoudingen zijn volgens het UMCG mede beïnvloed door investeringen in voorzieningen. Zo heeft het ziekenhuis 22,3 miljoen euro geïnvesteerd in het Protonen Therapie Centrum Groningen (PTCG). De bouw verloopt volgens planning en het UMCG verwacht dat vanaf eind 2017 zo’n zeshonderd patiënten per jaar behandeld kunnen worden met protonentherapie. Intussen zijn er met diverse zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de vergoeding van deze nieuwe therapie.

In 2016 is hard gewerkt aan de realisatie van de eerste fase van de nieuwe indeling van poliklinieken rondom patiëntgroepen, met als resultaat vier nieuwe poli's. Het betreft de polikliniek Dermatologie en Interne Geneeskunde, het Groningen Transplantatiecentrum, de polikliniek Hart en Vaten, de polikliniek Buik en de polikliniek Long en Systeemziekten. De nieuwe indeling van de poli's draagt volgens het UMCG bij aan de ambitie om de zorg waar mogelijk rond patiëntengroepen te organiseren in plaats van rond medische disciplines.

Focus op complexe zorg

Verder heeft de focus op complexe zorg en het uitplaatsen van basiszorg in 2016 verder vorm gekregen. Het UMCG heeft naar eigen zeggen keuzes gemaakt in welke medische behandelingen in het UMCG moeten plaatsvinden en welke basiszorg buiten het UMCG kan plaatsvinden, in samenwerking met ketenpartners in de regio. Ook is een transitieprogramma gestart waarbij gekeken wordt naar welke basiszorg, nu nog geleverd door het UMCG, al dan niet met UMCG-artsen in het Ommelander Ziekenhuis Groningen kan worden uitgevoerd.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top