ACTUEEL

Allochtone oudere lijdt onder AWBZ-maatregel

Ruim de helft van de allochtone ouderen heeft de indicatie dagverzorging verloren ten gevolge van de AWBZ-wijziging. Ditzelfde geldt voor 34 procent van de autochtone ouderen. Dat blijkt uit onderzoek van de koepelorganisatie van ouderenorganisaties CSO en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

Herindicaties voldoen niet

Volgens CSO en het NOOM houdt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onvoldoende rekening met de situatie van allochtone ouderen tijdens de telefonische herindicaties. Het CIZ heeft te weinig oog voor de beperking, taalproblemen, culturele taboes en de onbekendheid van oudere migranten en hun verzorgers met het Nederlandse zorgstelsel.

Cultuurspecifieke dagactiviteiten

CSO en NOOM vragen VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om regie  en verantwoordelijkheid te nemen om de dagactiviteiten voor migrantenouderen te behouden en te vernieuwen. Ze willen de AWBZ-indicatieregels voor 2010 ruimer formuleren om een betere overgang voor dagactiviteiten binnen de Wmo te creëren. De overheid moet meer geld vrij maken om de dagactiviteiten te kunnen behouden. Volgens de verenigingen is dit van groot belang, om dat de cultuurspecifieke dagactiviteiten bijdragen aan het welzijn en de lichamelijk en geestelijke gezondheid van de oudere allochtonen. Via de dagactiviteiten is deze groep ook beter te bereiken door zorginstanties.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Patrice24Sweeney

6 maart 2011

People deserve wealthy life time and <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/business-loans">business loans</a> or just short term loan will make it much better. Because people's freedom relies on money.

Top