HRM

Umc's maken werk van werven collega's met arbeidsbeperking

Een nieuwe online tool moet umc's helpen om werknemers met een arbeidsbeperking aan te trekken. De umc's willen hiermee voldoen aan de banenafspraak, die stelt dat zij eind 2023 ieder gemiddeld 224 medewerkers met een beperking in dienst moeten hebben.

De Toolbox Banenafspraak is vandaag gelanceerd en bevat uitgebreide informatie over het aan het werk helpen van mensen uit de doelgroep van de Participatiewet binnen de umc's. 

De toolbox is bedoeld voor HR-adviseurs, leidinggevenden, afdelingshoofden, OR-leden en medewerkers die werken met mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. Zij vinden hier  praktische handvatten, presentaties, documenten en praktijkvoorbeelden. Zo bevat de toolbox tips voor bijvoorbeeld het creëren van draagvlak en van extra banen.

In filmpjes op de website laten medewerkers uit de doelgroep zien wat hun werk is en het plezier dat ze daarin hebben. Verder zijn er omschrijvingen te vinden van functies die umc's gecreëerd hebben, zoals kwaliteit en administratief medewerker (o.a. documentbeheer), facilitair medewerkers (spoelkeuken, posters ophangen, glaswerk ophalen) en medewerker speeluitleen.

Gecommiteerd

De toolbox is ontwikkeld door SoFoKleS, het Sociaal Fonds voor de Kennissector, in nauwe samenwerking met verschillende umc’s.
 “Met de banenafspraak hebben de umc’s zich gecommitteerd aan het realiseren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking”, ziet Gys Driessen, voorzitter van de kamer UMC van SoFoKleS. "Om dit te ondersteunen hebben werknemers en werkgevers de handen in een geslagen met dit initiatief vanuit SofoKleS . Wij vinden inclusiviteit vanuit goed werkgeverschap belangrijk en om dit te realiseren, ondersteunen we de umc’s hierin zoveel mogelijk. Met deze toolbox hoeft niet elk umc het wiel opnieuw uit te vinden en heb je wel alles voorhanden om voor de eigen organisatie bruikbare keuzes te maken."

Volgens Elise Merlijn, vice-voorzitter van de kamer UMC van SoFoKles bestaan over het werken met mensen met een arbeidsbeperking nog veel misvattingen. "Dat is jammer want rekening houdend met de beperkingen én talenten, hebben deze medewerkers veel toegevoegde waarde op de werkvloer", zegt zij.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top