Finance

Duiveluitdrijving heeft geen pas binnen Wmo

Enkele Twentse gemeenten hebben terecht het contract met Enschedese stichting Ezra Zorg opgezegd. Dat heeft de rechtbank in kort geding bepaald. De gemeenten wilden van Ezra af na een duiveluitdrijving bij een suïcidale cliënte, waar de stichting het initiatief toe nam.

De zaak draaide om een Enschedese die onder behandeling staat bij Mediant en voor begeleiding was aangewezen op de christelijke Stichting Ezra Zorg. In februari van dit jaar kreeg de vrouw last van ‘stemmen’ in haar hoofd, die angstaanjagende opdrachten gaven. Haar begeleiders van Ezra besloten de dominee van de Bethelkerk in te schakelen voor een zogeheten ‘pastorale bevrijding’.

In de woning van de dominee werd gepoogd de vrouw door bidden rustig te krijgen. De vrouw bleef echter psychotisch. Ondanks deze signalen seinde niemand Mediant in, terwijl bekend was dat de ze onder behandeling stond, zo meldt Tubantia. In plaats daarvan bleven de Ezra-medewerkers proberen de ‘demon’ met gebed weg te sturen. Ook na de sessie werd Mediant niet ingeschakeld. Kort na de ‘pastorale bevrijding’ deed ze alsnog een poging tot zelfmoord.

Aangifte

Na gesprekken met familie en vrienden heeft de vrouw aangifte gedaan van opzettelijke vrijheidsberoving en geestelijke mishandeling. Voor de Twentse gemeenten was de aangifte aanleiding om het contract met Ezra per direct op te zeggen. Per brief werd de stichting meegedeeld dat pastorale bevrijding niet valt onder het contract dat de stichting met de Twentse gemeenten heeft. De gemeenten stellen dat de vrouw bovendien de noodzakelijke zorg is onthouden door Mediant niet in te schakelen en dat er een strafbaar feit is begaan door de vrouw tegen haar wil vast te houden.

In kort geding voerde de stichting aan dat er tijdens de sessie alleen maar gebeden en gezongen was. Dat viel volgens de betrokkenen niet onder behandeling, maar begeleiding en daarom werd de sessie ook gewoon als Wmo-zorg gedeclareerd. Dat de vrouw werd vast gehouden was volgens Ezra om zelfmoord te voorkomen.

Volgens de rechter heeft Ezra “haar contractuele taak overschreden op een voor cliënte niet ongevaarlijke wijze”. “De gemeenten verwijten dat op goede gronden aan Ezra, waar zij er immers op mogen en moeten vertrouwen dat Ezra haar begeleidingstaak op professionele en verantwoorde wijze uitvoert zonder overschrijding van de grenzen van haar taakopdracht”, aldus de rechter. “Dat vertrouwen is ernstig geschonden.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top