ACTUEEL

Radboudumc stelt bed niet meer centraal

De afdeling Cardio-Thoracale Chirurgie en Cardiologie van het Radboudumc stelt in de nieuwe aanpak 'Beter uit bed' niet langer het bed centraal in de behandeling. Als gevolg hiervan bewegen patiënten veel meer, wat bijdraagt tot een beter herstel.

Patiënten brengen veel tijd in bed door omdat de zorg rondom het ziekenhuisbed is georganiseerd, wat vanuit logistiek oogpunt logisch is. Een patiënt in bed is immers gemakkelijk vindbaar. Ook de inrichting en zorg zijn ingericht rondom het bed zoals tv boven bed, eten op bed, bezoek naast bed, dokter aan bed en lichamelijk onderzoek in bed. Patiënten van het Radboudumc gaven in een onderzoek aan dat ze hierdoor minder bewegingsruimte ervaren en als gevolg daarvan vaak te weinig bewegen.

Beddencultuur

Het Beter uit Bed-project pakt verschillende aspecten van de beddencultuur aan, aldus het Radboudumc. Zorgverleners worden geschoold om patiënten in beweging te krijgen, onder meer door technieken te leren om dit veilig te begeleiden. Ook heeft het ziekenhuis belemmeringen om te bewegen weggenomen, zo wordt het gebruik van katheters en infusen zoveel mogelijk geminimaliseerd.

Het ziekenhuis licht patiënten voor over bewegen en er worden op maat gemaakte oefenprogramma’s aangeboden en pakt de terminologie aan om tegen te gaan dat ook hier het bed de hoofdrol houdt (denk aan aantal ligdagen als het gaat om de opnameduur en het aantal bedden om de omvang van het ziekenhuis of afdeling uit te drukken). Daarnaast informeert het Radboudumc mantelzorgers actief over wat patiënten kunnen en hoe dit bijdraagt aan hun herstel.

Dankzij 'Beter uit bed' hebben patiënten van de afdeling Cardio-Thoracale Chirurgie en Cardiologie in een periode van zes maanden minder tijd op bed doorgebracht. Deze tijd is volgens het ziekenhuis ten goede gekomen aan activiteiten als zitten (+36 procent) en lopen (+22 procent). Het Radboudumc heeft besloten om het project verder uit te rollen binnen het ziekenhuis.

Beter herstel

Bewegen draagt bij tot een beter herstel. Toch brengen patiënten in het ziekenhuis gemiddeld 80 procent van de tijd liggend in bed door, vaak zonder dat hiervoor een medische noodzaak bestaat. Die inactiviteit heeft nadelige gevolgen voor onder meer de hersenen, spieren, uithoudingsvermogen en daarmee het herstel. Patiënten moeten hierdoor volgens het Radboudumc onnodig lang in het ziekenhuis verblijven en zijn minder goed hersteld van hun opname wanneer ze weer thuis zijn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top