Finance

De Friesland schiet 54 miljoen in de min

De Friesland schiet 54 miljoen in de min

Zorgverzekeraar De Friesland sluit 2016 af met een verlies van 53,7 miljoen euro. Het negatieve resultaat komt vooral op het conto van bedrijfsonderdeel FBTO Zorgverzekeringen, dat door een te lage premie 52,6 miljoen euro moet toeleggen op de uitvoering van de basisverzekering.

In 2015 boekte De Friesland nog een positief resultaat van 37,5 miljoen euro. Circa de helft van dit bedrag werd bijgedragen door FBTO. Het jaar 2016 laat een ander beeld zien. Door FBTO is de afgelopen jaren 67 miljoen euro uit de reserves ingezet om de premie betaalbaar te houden. Door dit verlies is de solvabiliteit eind 2016 gedaald tot onder de wettelijke norm. Inmiddels zijn maatregelen genomen die ervoor gezorgd hebben dat de solvabiliteit van FBTO weer boven die norm zit.

Bijstelling

Een belangrijke oorzaak van het negatieve resultaat op de basisverzekering zijn nieuwe inzichten in de schadelast, zo stelt De Friesland. Dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt door een correctie die over drie jaren met terugwerkende kracht heeft plaats gevonden. Deze inzichten zijn in het eerste kwartaal 2017 duidelijk geworden en hebben geleid tot een bijstelling van de schaderamingen. Daarnaast blijken FBTO-verzekerden een onverwacht hoog beroep te hebben gedaan op medisch specialistische en geestelijke gezondheidszorg zonder dat dit voldoende gecompenseerd werd door een bijdrage uit het vereveningsfonds.

Het gaat hierbij onder meer om relatief veel opnames van baby’s op intensive care-afdeling. Dit is noodzakelijke, maar erg dure zorg die zich moeilijk laat voorspellen. Deze ontwikkeling is pas begin dit jaar duidelijk geworden. “Met de kennis van nu is de premie over de afgelopen jaren dus te laag geweest”, constateert De Friesland.

Betaalbare premie

De Friesland ziet het betaalbaar houden van de zorg voor de komende jaren als speerpunt in zijn beleid. “Wie zorg nodig heeft, moet die kunnen krijgen. Maar om de zorg voor iedereen toegankelijk te houden moet dat tegen een betaalbare premie’’, zegt directievoorzitter Bert van der Hoek. “Nu al is de hoogte van die premie voor steeds meer burgers een probleem. We zijn daarom in goed gesprek met zorgaanbieders om meer en beter samen te werken en de kosten niet verder te laten stijgen. Daarnaast zet De Friesland zich de komende jaren actief in op vitaliteit en preventie om ook zo - op termijn - gezondere burgers en dus minder zorgkosten te bewerkstelligen.”

Beperkt verlies

De afgelopen jaren heeft De Friesland Zorgverzekeraar 195 miljoen euro van zijn reserves ingezet om de premie betaalbaar te houden. Voor 2016 was hiervoor een bedrag van 83 miljoen euro ingeschat. Iedere verzekerde heeft in 2016 feitelijk nog ruim 11 euro per maand te weinig betaald voor de zorgpremie. Door meevallers uit het verleden en door goede beleggingsresultaten is het werkelijk verlies over 2016 voor De Friesland op de basisverzekering beperkt gebleven tot 0,4 miljoen euro. Op de aanvullende verzekeringen is een verlies van 2,8 miljoen euro geleden. Belangrijke oorzaak voor dit negatieve resultaat is dat steeds meer klanten alleen een aanvullende verzekering afsluiten als zij daadwerkelijk verwachten die zorg nodig te hebben.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

S. Schat

28 juni 2017

“Met de kennis van nu is de premie over de afgelopen jaren dus te laag geweest” is natuurlijk niet terug te voeren op het aangedragen excuus van de babyzorg om een gebrek aan visie te willen verdonkeremanen.
In economisch opzicht is ook dit weer een wel erg naief, zo niet erg kinderlijk en onaannemelijk excuus voor de totale economische onkunde van de verantwoordelijke amateuristische bestuurders bij "De Friesland" door zich ook hiermede weer eens zelf in de voeten te gaan schieten.

Top