Finance

NZa: Eigen vermogen zorgaanbieders stijgt 10 procent

De financiële positie van zorgaanbieders is in 2008 verbeterd. Het eigen vermogen is gemiddeld met 10 procent toegenomen. Zo blijkt uit de monitor Vermogen Zorgaanbieders van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Verplichtingen

Ook de solvabiliteit is licht gestegen. Dit geeft volgens de NZa aan dat zorgaanbieders op de lange termijn makkelijk aan hun verplichtingen kunnen voldoen. De monitor Vermogen Zorgaanbieders is gebaseerd op de jaarrekeningen van vrijwel alle zorgaanbieders in het jaar 2007-2008.

Relatief lage solvabiliteit

Zoals het CBS eerder ook al constateerde, blijft de gemiddelde solvabiliteit van 16,4 procent laag in vergelijking met het bedrijfsleven. De winstgevendheid van zorgaanbieders is in 2007-2008 vrijwel gelijk gebleven.

Curatieve zorg

In de curatieve zorg is het eigen vermogen van zorgaanbieders van 2007 naar 2008 gemiddeld met 12 procent gestegen. Het eigen vermogen van de gemiddelde zorgaanbieder binnen deze sector bedroeg in 2008 zo’n 19,5 miljoen euro. Dit is een stijging van 2 miljoen euro ten opzichte van 2007. In 2007 had nog één op de vijf zorgaanbieders een negatief exploitatieresultaat, in 2008 was dit één op de zeven.

Langdurige zorg

De zorgaanbieder in de care zag zijn eigen vermogen gemiddeld met 8,2 procent stijgen tot 3,3 miljoen euro in 2008. Dit is aanzienlijk lager dan het gemiddeld eigen vermogen van 19,5 miljoen euro in de curatieve zorg.

Solvabiliteit curatieve zorg

Ook de solvabiliteit van curatieve zorgaanbieders, berekend op basis van het balanstotaal, is licht gestegen. Desondanks beveelt de NZa de cure zorgaanbieders aan om een financiële buffer opbouwen. Daarmee kunnen zij beter opvangen. Financiële versterking om veranderingen in de marktomstandigheden beter op te kunnen vangen, is met name nodig voor de algemene en topklinische ziekenhuizen. Zij blijven achter bij de overige curatieve zorgaanbieders. De radiotherapeutische centra daarentegen scoren bovengemiddeld.  De rentabiliteit of winstgevendheid van curatieve zorgaanbieders daalde gemiddeld met 0,3 procent.

Langdurige zorg

In de langdurige zorg is de solvabiliteit hoger. De financiële positie verschilt echter per sector. Zo groeide de solvabiliteit van de verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg en de gehandicaptenzorg licht, terwijl deze in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) scherp daalde. Deze daling is volgens de NZa met name te wijten aan de invoering van de diagnose behandel combinaties (DBC’s) in de ggz-sector. Door de afschaffing van de bevoorschotting moesten instellingen leningen afsluiten om voor te financieren, wat de nadelig is voor hun solvabiliteit. Ook bij de rentabiliteit zorgt de ggz voor een lager care-gemiddelde. De NZa adviseert de langdurige zorg, en met name ggz, haar financiële positie te versterken door reserves op te bouwen. Hoewel het curatieve deel van de ggz in 2008 vanuit de AWBZ is overgeheveld naar de Zvw, valt deze in de monitor nog geheel onder de langdurige zorg. Hierdoor vallen gemiddelde solvabiliteit en rentabiliteit van ggz lager uit.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top