ACTUEEL

UMC Utrecht in verweer tegen 'negatieve organisatiecultuur' CTB

UMC Utrecht gaat veranderingen doorvoeren bij het Centrum voor Thuisbeademing (CTB) teneinde een ‘negatieve organisatiecultuur’ te doorbreken. Een extern rapport in opdracht van de raad van bestuur geeft aan dat het nodig is om bij te sturen op onderwerpen als samenwerking, cultuur en bemensing van de afdeling.

Volgens de onderzoekers is binnen het CTB sprake van een negatieve organisatiecultuur en ontbreekt de samenwerkingsvaardigheid bij enkele medewerkers. Het CTB wordt daarom per september 2017 ondergebracht bij de afdeling longziekten van het UMC Utrecht. Dit zorgt ervoor dat er gemakkelijker kan worden samengewerkt en het leidt tot een grotere beschikbaarheid van zorgverleners, zo laat UMC Utrecht weten.

De komende maanden bereiden de divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie – waar het CTB nu onder valt – en de divisie Hart en Longen deze transitie voor. Samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor goede zorg. Omdat uit het onderzoek bleek dat er sprake is van een samenwerkingsprobleem bij enkele medewerkers worden er op dit moment gesprekken met ze gevoerd over hun toekomst in de organisatie.

Achtergrond

De zaak kwam eind juni 2016 aan he trollen nadat een aantal CTB-medewerkers een melding deden over de patiëntveiligheid en de cultuur van leidinggeven binnen de afdeling. Deze heeft geresulteerd in een melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) medio juli 2016. De raad van bestuur heeft toen besloten om het CTB toe te voegen als onderwerp aan het Herstelplan en een extern bureau een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de situatie op de afdeling.

De veranderingen hebben geen directe gevolgen voor de  patiënten van het Centrum voor Thuisbeademing. Alle patienten ontvangen deze week een brief met meer informatie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top