ACTUEEL

Innovatiefonds zet in op voorkomen overbehandeling darmkanker

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars geeft een financiële bijdrage aan het AMC voor een test die overbehandeling van darmkanker moet voorkomen. Een optimale behandeling verbetert de kwaliteit van leven van patiënten en geeft op voorhand meer zekerheid over de uitkomst van de behandeling.

Met jaarlijks 15.500 nieuwe diagnoses en in totaal meer dan 70.000 patiënten in 2015, is een colorectaal carcinoom de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. De overlevingskans is sterk afhankelijk van het stadium van de tumor bij diagnose. De patiënten worden doorgaans behandeld met chemotherapie, soms aangevuld met doelgerichte behandeling met antilichamen.

Het ziekteproces en de behandeling zijn zeer belastend. Bovendien is de behandeluitkomst zeer variabel. De helft van de patiënten heeft geen profijt van de behandeling met antilichamen. Het AMC heeft een eenvoudige immunohistochemische (IHC) test ontwikkeld die de tumorgevoeligheid voor deze anti-EGFR-therapie kan voorspellen. Door met behulp van deze test zorg op maat te bieden, wordt de behandelefficiëntie van anti-EGFR-therapie verbeterd, oftewel: minder overbehandeling en een betere kwaliteit van leven.

Psychische problemen

Een andere groep die kan rekenen op steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, zijn jongeren met een zichtbare aandoening. In Nederland zijn dat er naar schatting meer dan kwart miljoen. Uit onderzoek blijkt dat een derde van deze jongeren hierdoor psychologische problemen ontwikkelt. Ze hebben onvoldoende zelfvertrouwen, zijn ontevreden over hun lichaam, voelen zich angstig in sociale situaties en trekken zich terug. Ook functioneren zij minder goed op school.

In Engeland is een online interventie ontwikkeld voor jongeren met zichtbare aandoeningen. Het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis krijgt van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars financiële steun om het Engelse programma in het Nederlands te vertalen. Bij positief resultaat zal het programma in ieder geval in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, het UMC Utrecht en het Radboudumc worden geïmplementeerd.

Steun is er ook voor MINDyoung. De website helpt psychische kwesties onder jongeren bespreekbaar te maken. Ook is de site een wegwijzer bij het zoeken naar lotgenoten of deskundigen. Om het platform verder te verrijken wordt nu met steun van het Innovatiefonds een MINDyoung Studio opgezet, waarin jongeren zelf content gaan produceren.

Het Innovatiefonds steunt ook een big data-project van het UMC Utrecht waarin data van patiënten met een ernstige psychiatrische stoornis worden geanalyseerd. De bedoeling is dat op grond van deze analyses gepersonaliseerde zorg geboden kan worden. Het project richt zich in beginsel op het voorspellen van medicatie-effecten en agressie-incidenten. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars is met name benieuwd of er klinisch relevante resultaten volgen.

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top