HRM

'Afrekencultuur fnuikt vertrouwen in zorg'

'Afrekencultuur fnuikt vertrouwen in zorg'

De huidige afrekencultuur, waarin bestuurders en professionals doorlopend ter verantwoording worden geroepen, ondergraaft het vertrouwen in de zorgsector. Dat stelt bestuursvoorzitter Jolanda Buwalda van zorgaanbieder Omring in julinummer van Skipr-magazine.

"Ik stoor mij aan de afrekencultuur. In de zorg word je telkens ter verantwoording geroepen, ook als je het goed doet”, zegt Buwalda in een interview met Willem Wansink. “Je bent al trots als je niet op een verkeerd lijstje staat. Dat is funest, omdat het steeds moeilijker wordt mensen te vinden die in deze branche willen werken. Ja, we hebben een flink pak slaag gehad. De stelselwijziging heeft verstorend gewerkt. Wetten en regels geven verkeerde bureaucratie en maken alles duurder. Maar hou op met klagen. Ga aan de slag. Heb vertrouwen in de zorg en de professionals die er werken. Die houding spreekt mij meer aan."

Gemeenschappelijk draagvlak is in het licht van de huidige transitie in de zorg juist hard nodig, vindt Buwalda. “De Nederlandse samenleving is enigszins in paniek”, constateert ze. “Dat komt door de decentralisaties, die een structurele transformatie beogen, maar een ‘vorm van desoriëntatie’ opleveren.”

Betaaltitels

Ze onderkent dat de zorgsector complex is en de dagelijkse praktijk weerbarstig. “Mensen worden opgeknipt in betaaltitels”, zegt ze. “Dat is zorgelijk.” Toch weigert ze uitsluitend in obstakels te denken. “Vanuit de systeemwereld zoeken wij aansluiting bij de leefwereld. Door nieuwsgierig en vindingrijk te blijven. Door met elkaar oplossingen te verzinnen. Ons doel is samen nieuwe wegen in de zorg te ontdekken, zodat je niet meteen op een snelweg zonder afslagen terechtkomt.”

Die gemeenschapszin sluit goed aan bij de cultuur in het werkgebied van Omring,  te weten West Friesland en de Noordkop. “Wij zijn een gemeenschap van boeren, burgers en buitenlui. Professionals, bestuurders, mantelzorgers en familieleden die allen met visie en passie in actie willen komen. We beslissen samen wat we doen, hoe we doorgaan en waar we mee stoppen.”

Zonnekoning-gedrag

Binnen de eigen organisatie probeert Buwalda draagvlak te creëren door besluiten niet eenzijdig of top-down op te leggen, maar in het strategisch overleg af te stemmen met de medewerkers. Ook de ondernemings- en cliëntenraad zijn strategische partners. Daarbij moet een bestuurder kritiek kunnen aanvaarden, is haar overtuiging. “Het gaat niet om mij, maar om wat je met elkaar teweeg brengt. Een bestuurder die ertoe doet, dient tegenspraak te organiseren en moet kunnen invoegen, anders vertoon je zonnekoning-gedrag.”

Een vergelijkbare vorm van zelfreflectie typeert ook Omring als organisatie, aldus Buwalda. “Wij durven in de spiegel te kijken. We zien ook wel de rimpels. Inderdaad, soms is niet alles spic en span. Dat is de rauwe kant van de zorg. En daar doen we dan wat aan. Met zorg ontzorgen.”

Lees het volledige interview met Buwalda in Skipr magazine 07/08, juli 2017.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top