ACTUEEL

'Belevingsgerichte zorg Evean vermindert onrust'

Evean heeft onderzocht wat voor effect belevingsgerichte interventies op de mate van onrust bij psychogeriatrische patiënten hebben. Daaruit komt volgens de zorgaanbieder naar voren dat er een daling te zien is in de mate van onrust (agitatie) van bewoners na het herinrichten van de leefomgeving en aanpassing van werkprocessen en gedragsaanpassingen van de medewerkers.

In een wetenschappelijk onderbouwd pilotonderzoek in verpleeghuis Evean Guisveld zijn de effecten onderzocht van 'Thuis bij Evean'. Dit is gebaseerd op de 'Nieuwe hersenkunde' van het Brein Collectief dat uitgaat van de heilzame werking van aanpassingen van de leefomgeving op de hersenen. De onrust van cliënten neemt volgens Evean af en de manier van werken leidt tot een daling van de (kosten) van incontinentiematerialen, tot een langdurig laag verzuim onder medewerkers en een hogere werktevredenheid.

Naar aanleiding van de opgedane kennis en inzichten uit de pilot wordt een vervolgpilot gestart in de kleinschalige woonvormlocatie voor mensen met dementie, Evean de Rietvelden. De onderzoekers willen bepalen of de trend ook daar zichtbaar is en wat de effecten op langere termijn zijn. Het onderzoek is uitgevoerd door Judith Flens, programmamanager 'Thuis bij Evean', Hilde Roele, projectcoördinator visie op psychogeriatrische zorg, en Marije Holstege, wetenschappelijk onderzoeker. Alle drie zijn in dienst van Evean.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top