ACTUEEL

MC Groep en Antonius mikken op gezamenlijk zorgplein

Antonius Zorggroep en MC Groep onderzoeken de mogelijkheid om vanuit één gebouw ziekenhuiszorg aan te bieden aan de regio Noordoostpolder/Urk. Beide zorgaanbieders blijven wel zelfstandig.

Uit een analyse is het Dokter J.H. Jansencentrum in Emmeloord als meest geschikte locatie naar voren gekomen. Nieuwbouw en de locatie van de Antonius Zorggroep zijn onhaalbaar of ongeschikt gebleken. Het onderzoek richt zich dan ook op samenwerking vanuit het Dokter J.H. Jansencentrum in Emmeloord.

Zorgplein

De komende maanden onderzoekt een projectgroep hoe beide organisaties zo goed mogelijk ziekenhuiszorg vanuit één zorgplein kunnen leveren aan de inwoners in de regio. De projectgroep bekijkt onder meer of ze gebruik kunnen maken van elkaars voorzieningen. Zowel de Antonius Zorggroep als MC Groep, met hoofdvestigingen in respectievelijk Sneek en Lelystad, blijven zelfstandig en behouden hun eigen identiteit.

Positief

Om alles goed in kaart te brengen, wordt ook gesproken met de andere partners in de zorg zoals huisartsen, cliëntenraden en zorginstellingen. Daarnaast worden de medewerkers, medisch specialisten en ondernemingsraden bij het onderzoek betrokken. Ook de wethouders van Urk en Noordoostpolder zijn actief betrokken bij de ontwikkelingen van de ziekenhuiszorg. Wethouder Hennie Bogaards van gemeente Noordoostpolder laat zich positief uit. “De afgelopen periode hebben we diverse gesprekken gevoerd over het aanbieden van ziekenhuiszorg op één locatie. Ik denk dat deze vorm van samenwerken heel positief is voor onze inwoners”, aldus Bogaards. “Ik ben dan ook blij met deze ontwikkeling.’

Planning

De bestuurders van beide organisaties willen half november een besluit nemen over de samenwerking. Bij een positief besluit start de samenwerking begin 2018 vanuit het Dokter J.H. Jansencentrum.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top