HRM

FNV stapt uit arbeidsmarktoverleg ouderenzorg

De FNV zal niet langer meewerken aan het overleg over de arbeidsmarkt in de zorg voor ouderen. Als reden voert de vakbond aan dat werkgevers zelfs kleine verbeteringen in de laagste loonschalen voor thuiszorgmedewerkers ‘saboteren’.

De afgelopen maanden hebben vakbonden, werkgevers en het ministerie onder het motto ‘Aan het werk voor ouderen’ gesproken over een betere aanpak van het personeelsbeleid en verbeteren van de kwaliteit in de ouderenzorg. Er is onder meer gesproken over het opvullen van personeelstekorten door  functies aantrekkelijker te maken en betere arbeidsvoorwaarden. Op dit moment zijn er al 25.000 vacatures in de zorg.

De FNV heeft op 4 juli besloten dit overleg de rug toe te keren, omdat er volgens de vakbond “geen harde afspraken kunnen worden gemaakt over de echte problemen in de sector: meer echte banen en terugdringen van flex en werkdruk.”

Uurloon

Daarbij weigeren werkgeversorganisaties  Actiz en Branchevereniging Thuiszorg Nederland (BTN) volgens de FNV om mee te werken aan een eerder afgesproken verbetering van de twee laagste loonschalen voor de huishoudelijke thuiszorg. Door die afspraak zouden werknemers binnen vijf jaar qua uurloon omhoog gaan van iets meer dan tien euro naar bijna dertien euro per uur, in stapjes van 50 cent per jaar. Werkgevers werken de uitvoering hiervan in de praktijk nu tegen.

Het geschil spitst zich toe op de zogenaamde HV-schaal (huishoudelijke verzorging). Die is al in 2014 afgesproken. Ook heeft de staatssecretaris inmiddels een AMvB afgekondigd die dit mogelijk maakt.

Mooie woorden

“Wat ik zie gebeuren, is dat dit overleg straks een hoop mooie woorden oplevert op papier, maar niets in de praktijk voor de medewerkers en de ouderen zelf”, zegt vakbondsbestuurder Kitty de Jong. “Als ze meer en goed personeel willen, moeten ze ook bereid zijn daarvoor te betalen. Kwaliteit in de ouderenzorg is onlosmakelijk verbonden met goed personeelsbeleid. Wij blijven verder actievoeren tegen ontslagen, voor meer vaste contracten en de passende beloning zoals die al 3 jaar geleden is afgesproken.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top