ACTUEEL

GGz Breburg pakt paffen onder patiënten aan

Al langer mogen medewerkers van GGz Breburg niet roken in de gebouwen of in het zicht, nu wil de ggz-instelling deze regel ook gaan invoeren voor cliënten. Daarnaast zet de ggz-instelling een landelijk netwerk rondom het rookbeleid binnen de ggz op.

Terwijl het aantal rokers landelijk gezien al een tijd afneemt, blijven veel cliënten in de ggz doorroken. Roken leidt tot een kortere levensverwachting in deze groep. GGz Breburg ziet het als haar verantwoordelijkheid om hier iets aan te doen en is naar eigen zeggen de eerste ggz-instelling die in actie komt. Sinds 2016 roken medewerkers niet meer in de gebouwen van de zorgaanbieder en niet meer in het zicht. De bedoeling is dat de instelling in 2018 een rookvrije omgeving voor iedereen is.

GGz Breburg betrekt cliënten intensief bij het hele traject. Maaike Heeren: "We hadden meer weerstand verwacht, maar het blijkt dat cliënten zelf ook vaak wel willen stoppen, maar niet weten hoe. Samen met de cliëntenraad en andere netwerkpartners, bijvoorbeeld Novadic Kentron, gaan we kijken hoe we aanbod op maat kunnen aanbieden aan cliënten met een stopwens."

'Roken is geen medicijn'

Ariette van Reekum, bestuurder van GGz Breburg: “Roken is geen medicijn en we moeten er geen therapeutische of troostende waarde aan toekennen. Roken is dodelijk en de moeder der verslavingen”. Sommige ggz-medewerkers denken onterecht dat roken kan helpen de symptomen van een psychische stoornis te beheersen, maar nicotine heeft slechts tijdelijk een belonend effect.

Op initiatief van GGZ Nederland heeft de instelling samen met acht andere zorgpartijen een intentieverklaring getekend om de zorg rookvrij te maken. GGz Breburg neemt hierin het voortouw en zet een landelijk netwerk rondom het rookbeleid binnen de ggz op. Doel is om gezamenlijk het niet-roken in psychiatrie als norm neer te gaan zetten en tips, tricks en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Eind september is de eerste bijeenkomst van het netwerk met verschillende ggz-instellingen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Co van Baar

7 juli 2017

Geweldig initiatief. Hoop dat het bij andere GGZ-instellingen ook snel zover komt. Ik vind het nu namelijk stuitend mee te moeten werken aan ruimte geven (in een psychiatrisch ziekenhuis!) voor roken onder het bagatelliserende mom van "een moment voor je zelf". Terwijl het een verslaving is aan een gif waar verslaafde mensen en meerokers aan overlijden.

Top