Finance

Fundis schrijft rode cijfers door voorziening ORT

Fundis realiseerde in 2016 een negatief resultaat van 300.000 euro. Dit is het gevolg van de voorziening onregelmatigheidstoeslag (ORT) die Fundis heeft moeten nemen.

Het met terugwerkende kracht uitbetalen van ORT aan zorgmedewerkers over de jaren 2012 tot en met 2016 drukt het jaarresultaat. Deze voorziening heeft Fundis zo’n 2,2 miljoen euro gekost. Zonder het meenemen van deze voorziening eindigt Stichting Fundis op een positief resultaat van 1,9 miljoen euro.

Daarnaast drukte het vastgoed op de cijfers. De naweeën van het doorvoeren van scheiden van wonen en zorg had leegstand in twee locaties van het dochterbedrijf WelThuis tot gevolg. Dit leidde tot een afboeking van 700.000 euro.

Ondanks het volgens Fundis beperkte negatieve jaarresultaat stelt de organisatie blij te zijn dat zij tijdig geanticipeerd heeft op alle transities in de zorg. Zo is in 2016 een reorganisatie doorgevoerd bij WelThuis en ziet Fundis de effecten daar nu van terug. Daarnaast heeft dochteronderneming Vierstroom Zorg Thuis zich het afgelopen jaar sterk gemaakt voor doelmatiger werken.

Vooruitzichten

Fundis verwacht voor 2017 in financieel opzicht een positief resultaat, al noemt de organisatie de vooruitzichten "uitdagend". "Een blik op de toekomst leert dat onzekerheid voorlopig de boventoon blijft voeren." Neem het doorvoeren van het door het ministerie van VWS ontwikkelde kwaliteitskader. Fundis vraagt zich af hoe de implementatiekosten betaald moeten worden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top