Finance

NZa: Apotheker vanaf 2011 belonen voor kwaliteit zorg

Apothekers kunnen vanaf 1 januari 2011 worden beloond voor het leveren van (extra) kwaliteit van zorg en innovatie. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiertoe veertien functioneel omschreven prestaties voor farmaceutische zorg vastgesteld.

Basis voor onderhandeling

De vastgestelde prestaties dienen voor de onderhandeling tussen zorgverzekeraars en aanbieders van farmaceutische zorg.  Veldpartijen, verschillende zorgaanbieders, zorgverzekeraars en consumenten- en patiëntenorganisaties hebben de prestaties geformuleerd onder regie van de NZa. Volgens de  NZa sluiten de prestaties beter aan bij de daadwerkelijk geleverde zorg.

Apothekers nu niet beloond

Ook zorgen ze ervoor dat apothekers voor die zorg ook bekostigd kunnen worden. Op dit moment worden apothekers die extra kwaliteit leveren of veel aan innovatie doen daar niet altijd voor beloond. Voor deze vormen van zorg bestaan namelijk geen declarabele prestaties.

Kiezen op basis van prijs en kwaliteit

De prestaties helpen de consumenten en zorgverzekeraar in de toekomst beter kiezen uit het aanbod. Zij geven een goed beeld geven van de farmaceutische zorg die zorgaanbieders kunnen leveren, aldus de NZa. Verder stelt de NZa dat een aantal kwaliteitsindicatoren de prestaties ondersteunen. Daardoor kan de consument of verzekeraar zijn keuze zowel op de prijs als op de kwaliteit van de zorg baseren.

Zichtbare Zorg

Het project Zichtbare Zorg, opgericht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, ontwikkelt op dit moment de kwaliteitsindicatoren samen met veldpartijen. Voorbeelden van de nieuwe prestaties zijn de medicatiebeoordeling bij patiënten met gelijktijdig gebruik van meerdere geneesmiddelen en de extra begeleiding van chronische of ernstig zieke patiënten met complexe geneesmiddelenproblematiek.

Omschrijving prestaties

De nieuwe prestaties zijn functioneel omschreven; de zorg staat centraal. Dit maakt het voor andere zorgaanbieders ook mogelijk om bepaalde vormen van farmaceutische zorg te leveren. Bijvoorbeeld het geven van uitleg over het gebruik van de insulinepen door een diabetesverpleegkundige.

Randvoorwaarde invoering vrije prijzen

De NZa had deze eenduidige prestaties gesteld als randvoorwaarde voor de invoering van vrije prijzen in de farmaceutische zorg. De minister van VWS overweegt deze in te voeren per 1 januari 2011. De NZa geeft hierover nader advies medio 2010 op basis van de resultaten van de monitor farmacie 2010.

Vrijgeven prijzen farmaceutische zorg

Wanneer de minister de prijzen besluit vrij te geven, moeten aanbieders van farmaceutische zorg en zorgverzekeraars samen onderhandelen over de kwaliteit en prijs van de nieuwe ingevoerde prestaties. Blijft de markt gereguleerd, dan stelt de NZa voor deze prestaties de tarieven voor 2011 vast.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top