ACTUEEL

'Patiënt klem in zorgsysteem'

Mensen die complexe of langdurige zorg nodig hebben, lopen aan tegen enorme bureaucratie en blijven daardoor soms helemaal verstoken van zorg. Dat blijkt uit een inventarisatie van ruim 30 duizend meldingen bij de samenwerkende belangen- en patiëntenorganisaties, waaronder Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland.

Patiënten en cliënten moeten langs veel loketten en hebben te maken met lange aanvraagprocedures en wachttijden bij het toekennen van zorg. Ze ervaren ook nog eens verschraling van voorzieningen door bezuinigingen en klagen over de manier waarop ze worden bejegend.

Gemeente

De problemen doen zich vooral voor als mensen zorg vragen bij de gemeente. Zo duurt het erg lang voordat een persoonsgebonden budget (pgb) voor kinderen wordt toegekend. Op dat vlak ontbreekt het gemeenten vaak aan expertise, waardoor er te weinig of te lichte zorg wordt toegekend. 

Mensen met een eenvoudige zorgvraag ervaren overigens juist steeds minder obstakels. Ze weten steeds beter waar ze aan toe zijn, aldus het rapport.

In het rapport staan aanbevelingen om de zorg toegankelijker te maken. Zo moet er één loket komen waar alle vormen van zorg worden geregeld. Ook moet de eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning worden verlaagd en aan een maximum gebonden. Verder moet de informatievoorziening worden verbeterd en gebundeld op één centrale plek.(ANP)

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jan Wapenaar

17 juli 2017

Tot 2015 hadden de MEE-organisaties een goed functionerend informatie- en adviescentrum in alle 22 werkgebieden van Nederland. Helaas door de decentralisatie van middelen is dat verdwenen. Misschien tijd om de krachten en middelen weer te bundelen gezien de praktijk?

Wulf van Loenen

17 juli 2017

Al die loketten zijn er omdat we in dit land o zo bang zijn dat de zorgkosten voor de zorgvrager uit een verkeerd potje betaald gaat worden. Geld moet volgens de juiste kanalen rondgepompt worden. Soms lijkt dat nog belangrijker dan het wezenlijke zorg bieden. Jeugdzorg-WMO-zorgverzekering-WLZ: Eigenlijk komt het allemaal uit één schatkist.

Top