Finance

Verpleeghuizen duiken massaal in de rode cijfers

Verpleeghuizen duiken massaal in de rode cijfers

Zorgorganisaties in de VVT-sector schrijven in 2016 massaal rode cijfers. Bijna 40 procent van de instellingen heeft vorig jaar verlies geleden. De oorzaak ligt in gestegen personeelskosten en onverminderde druk op tarieven en volumes. Dit blijkt uit een analyse van jaarverslagen over 2016 door inkoopcoöperatie Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs.

Gezamenlijk boekt de sector een negatief resultaat van 39 miljoen euro. Een jaar eerder was er nog een positief resultaat van 123 miljoen euro, een verschil van 162 miljoen euro.  In 2015 was het ook nog 24 procent van de VVT die verlies leed.

Personeel

De rode cijfers zijn voor een belangrijk deel te wijten aan de gestegen personeelskosten, zo is in de jaarverslagenanalyse te lezen . Als gevolg van de nieuwe cao voor de VVT-sector is onder andere een afspraak gemaakt over nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens verlof over de afgelopen vijf jaar. Een forse kostenpost voor zorgorganisaties van naar schatting 200 miljoen euro.

De bedrijfslasten bestonden in 2016 voor bijna driekwart uit personeelskosten, inclusief inhuur van derden. De totale personeelskosten stijgen met 3,6 procent naar 9,9 miljard euro. Dit komt voornamelijk door een stijging van uitgaven aan externe inhuur (11,7 procent) en andere personeelskosten (16,1 procent), zoals de kosten door de nieuwe regeling die in de cao is overeengekomen over doorbetaling van de ORT tijdens verlof en reorganisatiekosten. Zonder deze compensatie zou de toename van de totale personeelskosten niet 3,6 procent maar 2,0 procent bedragen.

Tarieven

Verder stonden vorig jaar de tarieven en volumes onverminderd onder druk. De afgelopen jaren heeft de VVT-sector de omzetstijgingen steeds verder zien afnemen. In 2015 resulteerde dit zelfs in een dalende omzet (-3,6 procent) door de overheveling van zorg- en welzijnstaken naar de gemeente en de Zorgverzekeringswet.

Een lichtpuntje: In 2016 laten de VVT-instellingen toch weer een kleine omzetgroei zien van 0,9 procent. Met een toename van 2,2 procent naar 13,5 miljard euro stijgen de bedrijfslasten echter beduidend sterker dan de opbrengsten (0,9 procent).

Investeringen dalen opnieuw

Uit de jaarrekeningen blijkt verder dat voor het vijfde jaar op rij de investeringen fors dalen; in 2016 met -10 procent. “Organisaties in de VVT zetten alles op alles om goede zorg te blijven verlenen”, zegt  Frank Kaptein, directeur/bestuurder van Intrakoop. “Zorgelijke ontwikkelingen zijn het lage investeringsniveau en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures is meer dan verdubbeld (+147,2 procent) tot bijna 4.000 vacatures. Instellingen zoeken beter opgeleid personeel voor de zwaardere categorie cliënten in hun verpleeghuizen en in de wijkverpleging.”

Als gevolg van teruglopende cliëntenaantallen en terughoudendheid van banken bij financiering staat bij veel VVT-instellingen nog steeds de rem op de investeringen. De totale investeringen dalen met 10 procent. In 2015 en 2014 liepen de investeringen ook al terug met respectievelijk -7 en -16,2 procent.

De cijfers zijn gebaseerd op de jaarcijfers van bijna 400 organisaties werkzaam in verpleging, verzorging en thuiszorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top