ACTUEEL

Kwaliteit Veilig Thuis Drenthe en Gelderland Zuid voldoende

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) deden nader onderzoek naar de kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe en Veilig Thuis Gelderland Zuid. Het oordeel van de inspecties luidt dat de kwaliteit van beide organisaties inmiddels voldoende is.

Sinds januari 2015 telt Nederland 26 regionale Veilig Thuis organisaties. Omdat de organisaties nog in ontwikkeling zijn, hebben de inspecties de organisaties in het eerste jaar de kwaliteit al onderzocht. Uit het onderzoek kwam naar voren dat Veilig Thuis Drenthe en Veilig Thuis Gelderland Zuid niet voldeden aan meerdere vereisten, om die reden werden de organisaties in de loop van 2016 onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectiediensten hebben het verscherpt toezicht voor de organisatie in Drenthe opgeheven in november 2016 en voor die in Gelderland Zuid in juni van dit jaar.

Na nader onderzoek blijkt volgens de inspecties dat de kwaliteit van beide Veilig Thuis-organisaties inmiddels voldoende is. Veilig Thuis Drenthe voldoet aan 27 van de 30 verwachtingen uit het zogeheten Toetsingskader, Veilig Thuis Gelderland Zuid voldoet aan 29 van de 30. Beide organisaties moeten concrete verbetermaatregelen treffen die ertoe leiden dat voldaan wordt aan alle verwachten. De inspecties volgen de uitvoering van de verbetermaatregelen via het reguliere toezicht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top