HRM

IGZ en FMS scherpen regels rond disfunctioneren aan

IGZ en FMS scherpen regels rond disfunctioneren aan

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) hebben elk voor zich nieuwe maatregelen opgesteld rond het disfunctioneren van medisch specialisten. Deze moeten er toe leiden dat signalen van disfunctioneren zowel in het voor- als na-traject sneller worden opgepikt.

Met het nieuwe ‘Modelreglement Functioneringsvraag’, dat het ‘Model Mogelijk Disfunctioneren’ uit 2008 vervangt, maakt de Federatie meer ruimte voor vroeg-signalering. De Federatie vindt het van groot belang dat meldingen van mogelijk disfunctioneren zo vroeg mogelijk gedaan worden, zodat er tijdig onderzoek kan worden gedaan en eventueel een verbetertraject ingezet kan worden.

In vergelijking met de oude regeling is er binnen het nieuwe Modelreglement meer aandacht voor onafhankelijkheid en transparantie tijdens de procedure. Zo krijgen de wetenschappelijke verenigingen de ruimte om onafhankelijke expertise toe te voegen aan de onderzoekscommissie die zich over het functioneren buigen. Bovendien worden conclusies en aanbevelingen die in algemene zin relevant zijn voor de leden van de medische staf, aan alle leden van de medische en verpleegkundige staf schriftelijk medegedeeld. Voorheen gebeurde dit niet. Ook heeft Federatie door de zogeheten canmed-competenties in het modelreglement op te nemen aansluiting gezocht bij de IGZ-definitie van disfunctioneren.

Geen compleet overzicht

In geval het disfunctioneren aanleiding is voor ontslag van de betrokken zorgverlener dan moet het betrokken ziekenhuis dat bij de inspectie melden. Met een nieuw meldformulier voor ontslag wegens disfunctioneren heeft de IGZ naar eigen zeggen enkele onvolkomenheden aangepakt. Zo gaf het  oude formulier bij veel meldingen geen compleet overzicht om snel tot een beoordeling van de situatie en de risico’s voor de veiligheid van patiënten komen. Daarom moest de inspectie vaak per brief om aanvullende informatie vragen. Met de aanpassing van het meldformulier wil de inspectie het proces van melding en beoordeling verbeteren en versnellen. Ook voorkomt het nieuwe meldformulier volgens de IGZ onnodige administratieve handelingen.

Het vernieuwde meldformulier op de website van IGZ is uitgebreid met een aantal vragen over de periode voor het ontslag. Die gaan over welke acties de bestuurder van een zorginstelling heeft ondernomen om het functioneren van de zorgverlener te bespreken en te verbeteren en een nadere toelichting van de ontslagredenen. De verplichting tot het aanleveren van deze informatie door de melder is sinds 1 januari 2016 wettelijk vastgelegd in de Wkkgz.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top