Finance

Dekkingsgraad pensioenen zorg kruipt omhoog

De grote pensioenfondsen in Nederland, waaronder Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), zijn er in het tweede kwartaal weer iets beter voor komen te staan. Dat danken ze vooral aan de gestegen rente, waardoor hun financiële verplichtingen wat lager uitkomen. Echt hele hoopgevende mededelingen over de pensioenontwikkelingen kunnen de fondsen nog niet doen.

De actuele dekkingsgraad van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) steeg van 97,2 naar 98,2 procent. De beleidsdekkingsgraad ging in het tweede kwartaal van 2017 omhoog van 92,3 naar 94,2 procent. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.

Herstel

"Het herstel van de financiële positie van PFZW ontwikkelt zich in het eerste half jaar van 2017 gestaag", zegt PFZW-directeur Peter Borgdorff. "Ten opzichte van het eerder dit jaar ingediende herstelplan lopen we iets voor op de geplande verbetering van de dekkingsgraad. We hebben echter nog een lange weg te gaan."

Ondanks de stijgende lijn is verder dekkingsgraadherstel hard nodig om een verlaging van pensioenen te voorkomen, aldus PFZW. Ook verwacht het pensioenfonds de komende jaren nog niet te kunnen indexeren. De actuele dekkingsgraad is met name gevoelig voor de beweging van de rente en de rendementen op de beleggingen.

Verlagingen

Vorig jaar dreigde voor PFZW en andere fondsen nog acute pensioenverlagingen. Die vrees is nu wat naar de achtergrond verdwenen. De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde onlangs dat zich komende jaren nog ingrepen kunnen voordoen, aangezien de financiële positie van veel fondsen nog niet op het minimaal vereiste niveau zit.

De graadmeters waar de fondsen naar kijken schommelen nu rond de 100 procent. Dat betekent dat hun vermogen en verplichtingen weer nagenoeg met elkaar in evenwicht zijn. Volgens de regels moeten deze scores echter nog verder omhoog.

Inflatie

Ook bij ambtenarenfonds ABP, met een actuele dekkingsgraad van dik 101 procent iets boven het 'break-evenpunt', is nog geen sprake van een jubelstemming. "De dekkingsgraad kruipt langzaam verder omhoog en dat is op zich positief", zegt ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool. "Toch verwachten we dat we de pensioenen de komende vijf jaar niet of nauwelijks kunnen verhogen met de inflatie. Ook de kans op verlaging van de pensioenen blijft de komende jaren aanwezig."

In de pensioenwereld wordt nu ook nog met een schuin oog gekeken naar de formatiegesprekken in Den Haag. Daarnaast wacht de sector op een belangrijk advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel.(ANP/Skipr)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top