ACTUEEL

Verloskundigen openen meldpunt 'onvrijwillige samenwerking'

Beroepsvereniging van verloskundigen KNOV heeft een meldpunt opgericht voor verloskundigen die onvrijwillig dan wel te snel besluiten moeten nemen over inrichting van de integrale geboortezorg-organisatie, een samenwerkingsverband of een overeenkomst. KNOV wil op deze manier verloskundige kernwaarden beschermen.

Ook als er sprake is van “oneigenlijke dwang of druk van derden” kunnen verloskundigen terecht bij het meldpunt, zo laat de KNOV weten. Met het meldpunt reageert de KNOV naar eigen zeggen op  zorgen over of problemen met de ontwikkeling van integrale organisaties en bekostiging.

De KNOV heeft deze ontwikkeling altijd met de nodige reserve bekeken, met name omdat gynaecologen en zorgverzekeraars meer zeggenschap over de geboortezorg krijgen en zodoende ook de positie van verloskundigen ondergraven wordt. De conflicten rond de invoering van nieuwe kwaliteitsstandaarden en integrale geboortezorg liepen de afgelopen jaren zo hoog op dat het Zorginstituut twee maal moest ingrijpen. Met de oprichting van het meldpunt 'onvrijwillige samenwerking' suggereert de KNOV dat het standpunt van verloskundigen nog altijd niet goed wordt gehoord.    

Kernwaarden

“De verloskundige zorg is volop in ontwikkeling”, zegt KNOV-directeur Stella Salden. “Er zijn al veel goede stappen gezet in de samenwerking tussen partners in onze sector. Overal wordt gewerkt aan de implementatie van de Zorgstandaard en een aantal regio’s heeft ervoor gekozen om een pilot integrale bekostiging te starten. De KNOV vindt het belangrijk dat onze kernwaarden in deze ontwikkelingen niet in het gedrang komen.”

Met het meldpunt wil de KNOV beter zicht krijgen op waar de problemen zitten. Op basis van de meldingen zal bekeken worden welke actie moet worden ondernomen in de regio zelf, in het eigen beleid, of richting stakeholders zoals VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zorgverzekeraars, Kamerleden en het College Perinatale Zorg (CPZ).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top