ACTUEEL

Regio's voldoen niet aan norm multitrauma-patiënten

In geen enkele regio in Nederland wordt 90 procent van de ernstig gewonde patiënten rechtstreeks naar een hooggespecialiseerd ziekenhuis vervoerd en voldoet dus niet aan deze norm van Zorginstituut Nederland. Dit schrijft Medisch Contact.

Epidemiologen Nancy ter Bogt en Mariska de Jongh en onderzoekers Danique Hesselink en Rolf Egberink hebben onderzoek gedaan naar de spreiding van multitrauma-patiënten. Deze patiënten moeten direct worden vervoerd naar één van de dertien ziekenhuizen, verspreid over elf regio's in Nederland, die het hoogste niveau van acute zorg kunnen bieden. Volgens Medisch Contact zijn de regionale verschillen groot: het varieert van 38 tot 74 procent. De norm van Zorginstituut Nederland van 90 procent wordt nergens gehaald.

Goed streven

De oorzaak hiervan hebben de vier onderzoekers achterhaald door gebruik te maken van een database met meer dan 47 duizend traumapatiënten. De norm van 90 procent is volgens hen een goed streven, maar blijkt in de praktijk lastig. Dit komt doordat er op twee verschillende manieren wordt vastgesteld wat precies 'ernstig gewond' of 'multitrauma' is.

De ambulanceverpleegkundige maakt ter plaatse een inschatting op basis van het Landelijk Protocol Ambulancezorg naar welk ziekenhuis de patiënt wordt vervoerd. Of de patiënt daadwerkelijk in het juiste ziekenhuis terecht is gekomen, wordt in het ziekenhuis achteraf bepaald op basis van de Abbreviated Injury Scale. Onderzoeker Egberink: "Het ambulancepersoneel handelt grotendeels volgens het protocol, alleen lijkt het protocol niet altijd afdoende om een juiste inschatting te maken of het om multitrauma gaat."

Aanpassing

De onderzoekers pleiten voor aanpassing van de afspraken in de traumazorg. Ze stellen voor om de evaluatie of een patiënt in het juiste ziekenhuis is gekomen aan de hand van dezelfde criteria te laten gebeurt als op basis waarvan eerder op straat de beslissing is genomen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top