ACTUEEL

IGZ tikt Franciscus Vlietland op de vingers

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) draagt het Franciscus Vlietland op om maatregelen te nemen op korte termijn op het gebied van infectiepreventie en antibioticabeleid. Op deze twee terreinen voldoet de locatie in Schiedam in onvoldoende mate aan de voorwaarden voor goede zorg.

De IGZ heeft tekortkomingen gesignaleerd met betrekking tot onder meer werkkleding en reiniging en desinfectie. Concreet betekent dit voor werkkleding dat tijdens het inspectiebezoek een medewerker met lange mouwen onder de werkkleding en een medewerker met een open jas rondliepen, terwijl de Inspectie een zero tolerance-beleid voert op het gebied van kleding.

Wat reiniging en desinfectie betreft, vindt er geen structurele scholing plaats van schoonmaakmedewerkers. Het protocol reinigen en desinfectie is volgens de IGZ weliswaar goed maar de inhoud was vanwege het ontbreken van scholing niet bekend bij de verpleegkundige en schoonmaakmedewerkster die de Inspectie sprak.

De IGZ draagt het Franciscus Vlietland op om binnen drie maanden maatregelen te nemen, onder meer te regelen dat alle medewerkers de juiste werkkleding dragen. Binnen zes maanden moet het ziekenhuis een scholingsprogramma hebben gestart voor het schoonmaakpersoneel waarbij de afdeling infectiepreventie betrokken is bij het opstellen van het programma.

Toezicht Infectiepreventie

De Inspectie heeft het Franciscus Vlietland bezocht in het kader van het traject Toezicht Infectiepreventie (TIP). In dit verband heeft de IGZ de afgelopen jaren meerdere ziekenhuizen bezocht. Het onderwerp van het TIP is infectiepreventie in algemene zin met speciale aandacht voor het tegengaan van de verspreiding van bijzonder resistente micro-organismen in het ziekenhuis.

De IGZ meldt de afgelopen jaren tijdens eerdere rondes in de bezochte ziekenhuizen verbeteringen te hebben geconstateerd. "De aandacht voor infectiepreventie in de bezochte ziekenhuizen is ontegenzeggelijk toegenomen." De Inspectie noemt het van belang om deze aandacht vast te houden en om infectiepreventie op een hoog niveau te houden. Om deze reden en omdat met het zorgveld is afgesproken dat het aantal vermijdbare zorginfecties en het onjuist antibioticagebruik moeten afnemen, voert de inspectie dit jaar wederom een nieuwe inspectieronde op dit onderwerp uit.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top