ACTUEEL

'Wachttijd SEH korter door inzet specialisten'

De inzet van medisch specialisten náást Spoedeisende Hulp-artsen op de SEH heeft positieve effecten. De kwaliteit van zorg verbetert, de wachttijden worden korten en SEH-medewerkers kunnen beter terugvallen op collega's. Dat blijkt uit onderzoek op de SEH van Haaglanden Medische Centrum Westeinde.

Voor het onderzoek liepen specialisten mee op de SEH. Zij beoordeelden of mensen opgenomen moesten worden en wanneer mensen weer ontslagen konden worden. Hierdoor konden sommige mensen  eerder naar huis en er kwamen er meer bedden vrij.

De wachttijd voor patiënten ging met een ongeveer een kwartier omlaag, zegt onderzoeker Christien van der Linden bij BNR. De wachttijd is gewoonlijk gemiddeld 197 minuten, met de aanwezigheid van medisch specialisten is dat 181 minuten.

Kosten

Voor het onderzoek draaiden de specialisten extra diensten, maar in de toekomst zouden extra specialisten aangenomen moeten worden. Dit kost geld, maar volgens Van der Linden zorgt de inzet van specialisten ook voor minder opnames en dat levert weer geld op.  

De pilot krijgt een vervolg. Vanaf november zullen er op de SEH van HMC Westeinde opnieuw iedere dag een internist, chirurg, neuroloog, cardioloog en radioloog aanwezig zijn, naast de reguliere bezetting door SEH-artsen, aldus het HMC Westeinde.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

30 juli 2017

'Wachttijd korter door inzet specialisten', een aandachttrekkende titel. Voorop gesteld dat ieder initiatief op de SEH om onnodige wachttijd te verkorten en kwaliteit van zorg te verbeteren te prijzen is, heb ik ook het originele artikel in z'n geheel gelezen. En dan moet ik toch constateren dat medisch specialisten aan het woord over deze studie de feitelijk beperkt behaalde winst vergroten en deze vervolgens te kort door de bocht voor zichzelf opeisen.
De onderzochte interventie: 'During 8 weeks, five medical specialists (cardiology, internal medicine, neurology, radiology and surgery) who would have been on-call during out-of-hours stayed in the hospital instead. They were present during week days between 5 p.m. and 11 p.m. and during weekends between 2 p.m. and 6 p.m. Primary responsibility for decision making remained with the residents and EPs. During the study, there were no changes in staffing levels other than the additional medical specialists.’
Als we deze interventie 'afpellen' worden twee elementen in de SEH toegevoegd: 1) vijf extra dokters op stafniveau tijdens de over het algemeen drukste uren en 2) ruimer mandaat dat deze dokters met zich meebrengen. Beide zinnig en effectief, maar niet noodzakelijkerwijs gebonden aan medisch specialisten. Had hetzelfde effect niet ook bereikt kunnen worden door vier, drie of twee extra SEH-artsen KNMG toe te voegen, daarnaast de SEH te ontschotten en alle werkzame SEH-artsen KNMG (opname)mandaat te geven vergelijkbaar met de medisch specialisten zoals in dit betreffende ziekenhuis gebruikelijk?
Gelukkig, geen hogere wiskunde, de auteurs van deze publicatie schrijven als conclusie: 'The current study shows improved ED patient flow for admitted patient satisfaction, possibly associated with the supervision by medical specialists during peak hours. It is unknown whether it should be medical specialists who perform the supervision; perhaps experienced EPs would have generated the same or even better results. Further research is needed to understand the impact of medical specialists compared with other potential improvements in ED Staffing.'
Bestuurders en collega's, op basis van dit artikel, houdt koers! Pak vooral door op de eerder ingeslagen weg en zwicht niet voor een hype. Beman uw SEH 24/7 met voldoende SEH-artsen KNMG, steun hen bij het emanciperen van het vak spoedeisende geneeskunde, ontschot uw SEH en durf eindverantwoordelijkheden daadwerkelijk te herschikken mét bijbehorend mandaat. Onvermijdelijk wordt het d onderliggend financiering op de SEH te evalueren. Zet vakspecialisten vooral daar in waar vak-specialistische expertise uniek is en niet voor taakherschikking in aanmerking komt. Behoudt vanzelfsprekend de beschikbaarheid van vak-specialistische expertise voor in de SEH voor die momenten wanneer inhoudelijk van toegevoegde waarde. U zult zo niet alleen de kwaliteit vergelijkbaar of meer verbeteren, maar ook doelmatiger en toekomstbestendiger gaan werken.
Menno Gaakeer

Top