ACTUEEL

Inspecties geven aanwijzing aan ’t Polböske

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hebben een aanwijzing aan Zorgboerderij ’t Polböske gegeven. De zorgboerderij mag geen nieuwe cliënten aannemen, totdat naar het oordeel van de inspecties de tekortkomingen zijn weggenomen.

De inspecties gaven de zorgaanbieder in Enschede vorige week het bevel tot het direct uitplaatsen van cliënten. 't Polböske heeft hieraan voldaan en de cliënten verblijven inmiddels op andere locaties, constateren de inspecties. De aanleiding voor het bevel was een onderzoek van de inspecties na een signaal over de slechte kwaliteit van zorg aan de cliënten. Uit het onderzoek bleek dat de kwaliteit van de zorg en hulp zodanig is dat er sprake is van een ernstig risico voor de veiligheid van de kwetsbare cliënten binnen 't Polböske.

De inspecties constateren dat bij de zorgboerderij sprake is van een “ernstig risico voor de veiligheid van de kwetsbare cliënten, die in deze situatie onvoldoende gezond en veilig kunnen opgroeien”. Zo is er onvoldoende gekwalificeerd personeel en is sprake van fysieke straffen en vrijheidsbeperkende maatregelen. De inspecties noemen het "vooral zorgelijk" dat het handelen van de leidinggevende niet voldoet aan de verwachtingen die je van een professionele jeugdhulpaanbieder mag hebben en dat hij onvoldoende inzicht toont in de gevolgen die zijn handelen kan hebben.

Maatregelen

't Polböske moet direct diverse maatregelen nemen voordat nieuwe clienten mogen worden aangenomen. Zo moet er voldoende gekwalificeerd personeel werken, moeten cliënten planmatig en doelgerichte hulp krijgen, mogen zij geen fysieke straffen meer krijgen en mogen er geen vrijheidsbeperkende maatregelen worden genomen. Verder moet er voldoende afstand zijn tussen medewerkers en cliënten en de privacy voor cliënten moet gewaarborgd zijn.

De inspecties willen na twee en na vier maanden een resultaatverslag ontvangen waarin ‘t Polböske aantoont dat het voldoet aan de in de aanwijzing genoemde verwachtingen. De inspecties volgen de voortgang van de verbeteringen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top