Finance

Ziekenhuis Amstelland boekt negatief resultaat

Het Ziekenhuis Amstelland heeft 2016 afgesloten met een negatief resultaat van 1,3 miljoen euro, zo blijkt uit de jaarrekening. In 2015 leed het ziekenhuis nog een verlies van 3,1 miljoen euro.

Het verlies in 2016 is volgens het ziekenhuis vooral het gevolg van eenmalige kosten. Ook had de overschrijding van zorgkostenplafonds impact op het bedrijfsresultaat, zo leert het jaarverslag. Het verlies was lager dan voorzien: het Amstelland was uitgegaan van een negatief resultaat van 1,5 miljoen euro.

Tegenover het negatieve resultaat in 2016 staat een omzetgroei die in het laatste kwartaal van het jaar werd ingezet. In totaal steeg de zorgomzet in 2016 met 6,2 procent. Ook werden kostenbesparingen gerealiseerd. Het ziekenhuis verwacht dat de ingezette kostenbesparende maatregelen in combinatie met een groeiende omzet binnen afzienbare tijd zal leiden tot een financieel vitale organisatie. 

Intensief

Het Amstelland spreekt van een bewogen en intensief jaar. "Het jaar stond in het teken van definitief afscheid nemen van het verleden. Met de nieuwe koers, gericht op het verlenen van basiszorg op topniveau, is veel aandacht uitgegaan naar kostenbesparende maatregelen en initiatieven die bijdragen aan een toekomstbestendig Ziekenhuis Amstelland. De voorgenomen plannen zijn grotendeels uitgevoerd of liggen op schema."

Het Amstelland verkeerde de afgelopen jaren in zwaar weer. Dit kwam met name door een tegenvallende productie ten opzichte van de verwachtingen en de begroting. Ook werden de zorgkostenplafonds van een aantal verzekeraars niet ten volle benut.

Vertrouwen

Het ziekenhuis ziet 2017 en de jaren erna met vertrouwen tegemoet. "We zien een duidelijke positieve lijn," zegt bestuursvoorzitter Esther Agterdenbos-Van de Ree. "De toename van de omzet laat zien dat onze patiënten en samenwerkingspartners zoals huisartsen en zorgverzekeraars vertrouwen hebben in dit ziekenhuis en in de toekomst. Dat is heel fijn na de turbulente periode die achter ons ligt. Samen met het bestuursteam, de medische staf, huisartsen, cliëntenraad en medewerkers van het ziekenhuis bouwen we verder aan een toekomstgericht en sterk ziekenhuis dat excelleert in basiszorg."

Ook huisbankier Rabobank steunt de ingezette koers, meldt het ziekenhuis. Vorig jaar plaatste de bank het ziekenhuis onder bijzonder beheer. De bank verhoogde de rente op de financiering en perkte de kredietlimiet in. Ook vonden in het tweede kwartaal van 2016 "intensieve gesprekken" plaats tussen de bank en het ziekenhuis. Er werd onder meer afgesproken om strakker te sturen op liquiditeit. Ook besloot het ziekenhuis om een deel van het onroerend goed, dat verhuurd werd aan derden, te verkopen.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top