ACTUEEL

Inspecties houden zorgen over Melius Zorg

Melius Zorg in Den Haag voldoet inmiddels aan het eerste onderdeel van de aanwijzing van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van 1 mei 2017 rond minimum verwachtingen ten aanzien van de veiligheid. De inspecties houden echter ernstige zorgen over de verbeterkracht van de instelling en het verbetertraject dat nog loopt.

De Inspectie Jeugdzorg en de IGZ hebben aan Melius Zorg een last onder dwangsom opgelegd op 13 juni omdat bleek dat de instelling eerder gevraagde noodzakelijke verbeteringen nog niet had gerealiseerd. Op grond van het resultaatverslag dat de inspecties van de jeugdzorgaanbieder begin juli ontvingen en het bezoek van de inspecties aan de locaties Schilderswijk en Kijkduin, concluderen de inspecties dat Melius Zorg aan het eerste onderdeel van de aanwijzing van 1 mei 2017 voldoet. Hiermee is een einde gekomen aan het dwangsomtraject.

Ernstige zorgen

De inspecties houden tegelijkertijd "ernstige zorgen over de verbeterkracht van Melius Zorg". Dit betreft de kwaliteit van de verbeteringen, het feit dat deze nog niet geborgd zijn en het tempo waarmee de verbeteringen worden doorgevoerd. De inspecties blijven Melius Zorg in hun toezicht nauwgezet volgen.

De instelling moet op 1 september aanstaande voldoen aan het tweede deel van de aanwijzing, waarin normen beschreven staan met betrekking tot onder meer veiligheid en de organisatie. Als de zorgaanbieder op 1 september geen gevolg heeft gegeven aan het tweede onderdeel van de aanwijzing, kunnen de inspecties een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om de naleving af te dwingen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top