Tech

Brandwondenzorg Nederland gaat behandelresultaten meten

Brandwondenzorg Nederland werkt aan een tool waarmee patiënten en zorgverleners het verloop en de resultaten van de behandeling beter kunnen monitoren. Ook moet het nieuwe systeem inzichten opleveren in welke behandeling het beste aanslaat bij welke patiënt.

Patiënten en zorgverleners die de tool gebruiken krijgen tijdens het behandeltraject vragen over de behandeling en de fysieke en mentale toestand van de patiënt, ook na ontslag uit het brandwondencentrum. Bijvoorbeeld in hoeverre hij moeite heeft met dagelijkse activiteiten als douchen, eten en het openen van deuren, maar ook of er eventuele emotionele problemen zijn.

De resultaten worden via de tool teruggekoppeld naar de patiënt, zodat die het eigen herstelproces kan monitoren en bespreken met zijn zorgverlener in het brandwondencentrum. Volgens Paul van Zuijlen, plastisch chirurg en directeur van het Brandwondencentrum Beverwijk, verbetert hierdoor de kwaliteit van de relatie tussen zorgverlener en patiënt. "De gezamenlijke input biedt nieuwe handvatten om dieper in te gaan op de meest relevante vragen voor de patiënt. We kunnen de zorg meer op maat maken. Daarnaast krijgt de patiënt inzicht in het te verwachten herstelproces en zijn voortgang daarin en kan zodoende beter participeren in het zorgproces."

Effectiviteit

Het structureel monitoren van patiënten biedt volgens Brandwondenzorg Nederland betere mogelijkheden om de effectiviteit van verschillende behandelingen te meten. Tsjitske Haanstra, projectcoördinator bij de Nederlandse Brandwonden Stichting en de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra in Nederland (VSBN): "Zodra er voldoende data beschikbaar zijn, is het mogelijk deze geanonimiseerd te vergelijken en hiermee te voorspellen welke behandeling het beste past bij de patiënt en welk resultaat daarmee voor die patiënt te verwachten valt."

Brandwondenzorg Nederland benadrukt dat de tool zal voldoen aan de nieuwe wetgeving op het gebied van privacy en data security. Zo worden resultaten op groepsniveau, bijvoorbeeld om de uitkomsten tussen ziekenhuizen te vergelijken, altijd gepseudonimiseerd en niet tot de persoon te herleiden. Tot de persoon herleidbare gegevens blijven binnen de muren van het ziekenhuis, en zijn indien de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven alleen inzichtelijk voor de daartoe geautoriseerde eigen zorgverleners, aldus Haanstra.

Internationaal

In september wordt het project gepresenteerd op het congres van de European Burns Association in Barcelona. Brandwondenzorg Nederland hoopt ook brandwondencentra in het buitenland te enthousiasmeren in de toekomst dezelfde uitkomsten te gaan meten. "Door het vergelijken van de Nederlandse en internationale resultaten, krijgen we nóg betere inzichten."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top