ACTUEEL

NZa zit zorgverzekeraars achter de broek over informatieverschaffing

Zorgverzekeraars moeten meer vaart maken met het verbeteren van de informatie over het aanbod aan zorgverzekeringen op bijvoorbeeld hun websites. De afgelopen jaren hebben zij de informatievoorziening telkens iets verbeterd, maar het gaat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) niet snel genoeg. De toezichthouder kondigt aan daar strenger op toe te gaan zien.

Dit schrijft de NZa in een recente brief aan de Tweede Kamer.

De zorgautoriteit kondigt diverse acties aan om de informatievoorziening te controleren. De NZa gaat dit jaar op meerdere momenten na of de informatie op de websites van zorgverzekeraars juist, volledig en vindbaar is. Dit zal eerder gebeuren dan in voorgaande jaren, toen de controles vooral plaatsvonden in de overstapperiode, die van half november tot eind januari duurt.

Mystery call onderzoek

Ook bekijkt de NZa de telefonische informatievoorziening. Bij zorgverzekeraars die vorig jaar onvoldoende scoorden wordt opnieuw een 'mystery call onderzoek' gedaan, om na te gaan of antwoorden op vragen van consumenten juist zijn. "Zonder de juiste informatie kunnen verzekerden mogelijk een verkeerde keuze maken, zoals een aanvullende verzekering afsluiten terwijl dit niet nodig is", aldus de NZa.

Nieuw dit jaar is dat de NZa ook online de beantwoording van zorgverzekeraars gaat monitoren. Steeds meer zorgverzekeraars hebben contact met consumenten via social media-kanalen zoals Twitter. Dit geeft de toezichthouder de gelegenheid om ook dit kanaal te bekijken.

Verder vindt de NZa dat het voor burgers eenvoudiger moet worden om de verschillen te zien tussen een collectieve zorgverzekering en een 'gewone' polis. Om de transparantie over collectieve verzekeringen te vergroten, past de NZa per 1 november 2017 de regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten aan. Zo komt er een verplichting voor zorgverzekeraars om op hun website informatie over collectiviteiten te geven.

Identieke polissen

Een ander punt dat de zorgautoriteit aansnijdt, is dat sommige zorgverzekeraars (vrijwel) identieke polissen aanbieden onder verschillende namen. "Terwijl de inhoud vaak zeer vergelijkbaar is, zijn de premie en de extra service die de zorgverzekeraar levert niet altijd gelijk. De NZa wil dat burgers hierover goed worden voorgelicht, omdat het grote aanbod van polissen anders moeilijk te vergelijken valt." De toezichthouder verplicht zorgverzekeraars dan ook om vanaf 1 november op hun website een overzicht te plaatsen van de identieke of nagenoeg identieke polissen.

Een kwestie die ook al langer speelt is die rond de natura- en restitutiepolissen. De NZa krijgt regelmatig signalen dat burgers onverwacht moeten bijbetalen voor zorg, omdat ze denken dat alle zorg wordt vergoed terwijl dit bij hun polis niet zo is. Om dit soort "onaangename verrassingen" te voorkomen, heeft de zorgautoriteit haar regels aangepast over wat precies een naturapolis of een restitutiepolis mag heten. Verzekeraars zullen voor de polissen van 2017 aangeven of het een naturapolis, een restitutiepolis of een combinatiepolis is.

Beperking

De NZa heeft begin dit jaar geconstateerd dat een zorgverzekeraar een aantal naturapolissen ten onrechte als polissen met restitutie heeft aangeduid. Ook heeft de toezichthouder geconstateerd dat zes zorgverzekeraars de term restitutiepolis op de eigen website niet uitlegden conform de definitie zoals vastgesteld in de regelgeving van de NZa. De zorgverzekeraars in kwestie gebruikten de term restitutiepolis om polissen te beschrijven die recht geven op vergoeding en bemiddeling, maar stelden daarbij dat deze polissen een beperking kenden.

Voor een naturapolis geldt dat mensen alleen de zorg van gecontracteerde aanbieders vergoed krijgen, bij een restitutiepolis krijgen verzekerden alles vergoed bij alle aanbieders (tenzij er sprake is van excessieve tarieven) en bij een combinatiepolis worden sommige soorten wel geheel vergoed en bij anderen alleen een deel.

Formele maatregelen

Als een zorgverzekeraar de afspraken niet naleeft, zal de NZa formele maatregelen nemen, bijvoorbeeld in de vorm van een aanwijzing. Hierin komt te staan dat er maatregelen getroffen moeten worden. Als deze uitblijven, kan de zorgautoriteit een last onder dwangsom opleggen. Daarin staat dat als een organisatie de eerdere aanwijzing niet opvolgt er een dwangsom betaald moet worden.

Deze handhavingsmiddelen heeft de NZa nog niet hoeven inzetten, laat een woordvoerder weten. "We zien dat zorgverzekeraars in de loop der jaren verbeteringen hebben doorgevoerd in de transparantie. Uit eigen beweging, maar ook omdat wij ze erop hebben aangesproken. Dit hebben we in het verleden meermaals moeten doen, maar vervolgens worden de verbeteringen dan ook vaak snel doorgevoerd."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Karik van Berloo

26 juli 2017

Zie ook:

https://www.skipr.nl/actueel/id31190-verzekerde-nog-altijd-dupe-van-gegoochel-met-restitutiepolis.html

en

https://www.skipr.nl/blogs/id3217-reprise%3A-de-restitutiepolis-met-gecontracteerde-zorg.html

Waarom niet ook in transparantieregeling verplicht opnemen dat de zorgverzekeraar in de naam van de polis alleen natura, budget, combinatie- of restutie mag gebruiken? VGZ Natura is toch een stuk duidelijker dan VGZ Goede Keuze?

En zet er dan ook gelijk in de naam het laagste restitutiepercentage voor een ongecontracteerde zorgaanbieder bij, zodat een verzekerde niet meer of in ieder geval minder snel voor verrassingen kan komen te staan, hetgeen blijkens bovenstaand artikel toch nog geregeld fout lijkt te gaan.

En als we dan toch bezig zijn: kan deze systematiek ook verplicht worden gesteld voor aanvullende polissen? Want daar is het voor de verzekerde vaak helemaal een zoekplaatje om uit te vogelen of er sprake is van een restitutieverzekering of niet, met als gevolg onverwacht veel meer bijbetalen, terwijl je als verzekerde met een restitutiebasispolis dacht vrije keuze te hebben.

Top