Finance

MC Groep schrijft zwarte cijfers in 2016

De MC Groep heeft een bescheiden positief resultaat van 65.000 euro behaald in 2016. Dit blijkt uit de jaarrekening van de ziekenhuisgroep.

Het jaar 2016 kenmerkt zich door een stijgende omzet, doordat de ziekenhuisgroep meer zorg heeft geleverd, maar ook door stijgende kosten. Blijkens de jaarrekening is het resultaat iets lager dan in 2015, toen de MC Groep nog 84.000 euro overhield onder de streep. In 2014 was het resultaat zelfs 1,6 miljoen euro.

De stijgende kosten worden veroorzaakt door stijgende loonkosten vanuit cao-aanpassingen en door stijgende algemene kosten, zoals afschrijvingen van voorraden en eenmalige extra kapitaalstortingen ten behoeve van de medische verzekeringen. Tot slot heeft de ziekenhuisgroep meer externen ingehuurd, omdat het door krapte op de arbeidsmarkt niet in alle gevallen tijdig gelukt is vacatures in te vullen met vast personeel.

Risico's

De raad van bestuur signaleert en beheerst naar eigen zeggen door middel van risicomanagement de belangrijkste risico’s die een grote impact kunnen hebben op de organisatie. Als belangrijke risico’s noemt de raad van bestuur bijvoorbeeld de liquide middelen. Hierop ligt de komende jaren een grote druk door de aflossingsdruk van het ziekenhuis. Om aan deze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen wordt behoudend geïnvesteerd en wordt gekeken naar andere vormen van lange termijn financiering.

Een ander risico is het aantrekken van kwalitatief goed personeel. Door krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk om mensen aan de organisatie te binden. De raad van bestuur is zich hiervan bewust en probeert door middel van goede passende arbeidsvoorwaarden en een goed imago kwalitatief goed personeel aan te trekken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top