ACTUEEL

Patiënt Flevoziekenhuis het snelst weer thuis

Het Flevoziekenhuis in Almere kent met een gemiddelde van nog geen 4,9 dagen van alle Nederlandse ziekenhuizen de kortste ligduur. Ook het Diaconessenhuis in Leiden, het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer en het Zuwe Hofpoort ziekenhuis in Woerden hebben een gemiddelde ligduur van minder  dan vijf dagen. Dit blijkt uit een inventarisatie van adviesbureau Coppa Consultancy.

Meer dan zeven dagen

Van de grotere klinische ziekenhuizen scoort het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft met een gemiddelde ligduur van 5,09 dagen het beste, gevolgd door het Deventer Ziekenhuis en het VieCuri  Medisch Centrum in Noord-Limburg. De ranglijst wordt afgesloten door de universitair medische centra, die vrijwel zonder uitzondering een gemiddelde ligduur kennen van meer dan zeven dagen. Het UMC Groningen is met ruim 9,5 dag het ziekenhuis met langste gemiddelde ligduur.
Opvallend is de relatief hoge gemiddelde ligduur bij het Medisch Spectrum Twente (6,6 dagen) in Enschede, het IJsselland Ziekenhuis (6,63 ligdagen) in Capelle aan de IJssel en het Tweestedenziekenhuis (6,66 ligdagen) in Tilburg en Waalwijk.

Doelmatigheid

De gemiddelde ligduur kan worden gezien als een indicator van doelmatigheid. Tezelfdertijd weerspiegelt de ligduur de aard en omvang van het behandelaanbod. Complexe aandoeningen en behandelingen gaan in het algemeen gepaard met een langere ligduur. Mede om deze reden scoren perifere ziekenhuizen beter dan academische en topklinische ziekenhuizen.

Verbetermodel

Volgens de onderzoekers van Coppa Consultancy zegt de ranglijst ook wat over de bedrijfsvoering. Ziekenhuizen met een korte ligduur hanteren in veel gevallen bedrijfskundige verbetermodellen als Lean, Six Sigma en Theory of Constraints (ToC).  Coppa Consultancy wil de komende jaren bekijken in hoeverre deze modellen van invloed zijn op het terugdringen van de ligduur.

Europees gemiddelde

Hoewel de ligduur in de Nederlandse ziekenhuizen de laatste jaren is gehalveerd, ligt de gemiddelde ligduur van circa zes dagen nog ruim boven het Europese gemiddelde.  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) constateerde in 2008 daarom dat de gemiddelde ligduur in Nederland met  zeker veertien tot vijftien procent omlaag kan.

8 Reacties

om een reactie achter te laten

van Essen

13 januari 2010

Het lijkt nuttig om ook van ligduur een ranglijst met daarbij de kwalificatie 'beste' te maken. Allereerst is aantal dagen een maat voor snelheid. Of dit afdoende is om goede kwaliteit van zorg mee te duiden is nog maar de vraag. Snel is niet automatisch goed (in alle opzichten) voor een patient. Daarnaast kan het aardig zijn om een onderscheid te maken tussen dergelijke technische maten en maten die meer gericht zijn op welbevinden.

Vervolgens dringt de vraag zich op of het hier nog over het verlenen van zorg gaat, of dat we alleen de technische mogelijkheden aan het uitnutten zijn. Na 4 dagen ontslagen te worden met een afunctionele knie na een totale knie operatie is technisch wel mogelijk maar op andere terreinen kan dit behoorlijk tegen vallen.Het is wellicht aardig om na te denken over het beeld dat kan ontstaan van de zorg bij een benadering dat snel het beste is. Ik wist in elk geval niet dat hier ook een competitie met winnaars voor was.

Wendy Evers

13 januari 2010

Snelheid is inderdaad niet perse een graad voor kwaliteit.Het doel mag ook nooit zijn het medisch gezien te snel naar huis sturen van patienten. Om het andersom te stellen (snelheid is een vermindering van kwaliteit) is echter ook niet juist. We zien maar al te vaak dat patienten onnodig lang liggen, niet omdat ze medische behandeling nodig, maar omdat ze liggen te wachten op beleid naar aanleiding van een overleg dat maar 1 keer per week plaats vindt, op een MRI waar ze 2 dagen op moeten wachten of op een revalidatie- of verpleeghuisplek, om enkele van talloze voorbeelden te noemen. Juist deze onterechte ligduur in de vorm van wachten is geen kwaliteit van zorg.

van Essen

13 januari 2010

Ik geloof niet dat ik het omdraaide. Mijn pleidooi was erop gericht goede zorg niet te vereenvoudigen tot een ranglijst voor de snelste.

Jaap van den Heuvel

13 januari 2010

Wij gebruiken inderdaad Lean Six Sigma in het Reinier de Graaf Gasthuis.

Piette

14 januari 2010

Tot grote ergernis een volgende onzinlijst waarin getallen zonder waarde met elkaar worden vergeleken. Reden om toch te reageren ligt in het feit dat Coppa de komende jaren de ontwikkeling wil gaan volgen en ik de nodige vraagtekens bij dit lijstje zet. Coppa zou beter moeten weten.

Mijn kritiek:

1. Het getal van ligduur is inclusief PAAZ bedden. Niet alle ziekenhuizen hebben een (evengrote) PAAZ afdeling. De vaak lange ligduur binnen een PAAZ kan de ligduur overall dramatisch negatief beïnvloeden.

2. Het getal is gebaseerd op een klinische ligduur. De dagverpleging wordt hierin niet meegenomen. Ziekenhuizen die actief beleid gevoerd hebben op reductie ligduur zien een verschuiving van klinische verpleging naar dagverpleging. In deze getallen worden deze ziekenhuizen onterecht negatief beloond.

3. Er wordt geen casemixcorrectie toegepast waardoor topklinische en academische ziekenhuizen vergeleken worden met kleinere ziekenhuizen.

4. De absolute (gedateerde) getallen geven niets weer over de inspanningen die ziekenhuizen op het gebied van ligduurreductie ondernemen en kunnen alleen maar leiden tot slechte conclusies, waar ziekenhuizen veel last van zullen hebben,

Ik hoop dat Coppa zijn overwegingen herziet om deze lijsten het land in te schieten. Naast een aantal gevalideerde lijsten die reeds gepubliceerd worden zitten we hierop niet te wachten.

Bouwman

14 januari 2010

Hoewel de gemiddelde ligduur arbitrair is als enige parameter voor de prestatie van een ziekenhuis op patiëntenlogistiek is het toch een belangrijke indicator. Bij deze daarom het verzoek om uw opmerkingen te plaatsen bij de score van uw ziekenhuis. Beter nog lever de data over 2009 aan zodat u kunt stijgen/dalen! Coppa zal dus zeker niet stoppen maar genuanceerdere updates geven.Ten slotte zien wij in onze adviespraktijk dat ziekenhuizen die met patiëntenlogistiek bezig zijn, een significante besparing weten te realiseren. Zo als een goed ziekenhuis betaamt, investeren zij dit weer in het verbeteren van de zorg.Daarnaast de opmerking dat de gemiddelde patiënt niet bestaat. Door het reduceren van de ligduur wordt een grote groep patiënten sneller geholpen. Zij liggen immers niet graag dagen te wachten op wachten!De ranglijst van Nederlandse ziekenhuizen naar ligduur is beschikbaar op http://bit.ly/RankingHospitals.

Buwalda

16 januari 2010

Onlangs heb ik een Masterclass Patientenlogistiek gevolgd. Daarin werd door dhr. Koole verteld dat opnameduren zgn. "lange staart" verdelingen kennen. Dat wil zeggen, dat bij dergelijke verdelingen het gemiddelde erg wordt beinvloed door (enkele) patienten die lang liggen. Hiervan kan sprake zijn, wanneer een ziekenhuis een bepaald (innovatief) behandeltraject aanbiedt die niet door andere ziekenhuizen wordt aangeboden. In ons geval is dat lymfologische zorg. Voor de grootste groep patienten geldt echter een kortere ligduur dan het gemiddelde.Indien Coppa een genuanceerd beeld wenst van de ligduur, zou ik adviseren een robustere centrummaat te kiezen dan een gemiddelde (of in iedergeval een mediaan erbij te presenteren... vergezeld met een uitleg).Ik kan mij vinden in de opmerkingen van Piette. Het is nu wel een erg grove ranking, waarvan de waarde sterk valt te betwijfelen en waarbij in ieder geval de nuance ontbreekt.

Anonym

5 september 2010

Wat opmerkelijk is aan dit artikel is dat alle kritische reacties direct als onzin worden aangemerkt door medewerkers van Coppa. Het is opmerkelijk om te zien dat er niets wordt gedaan met dit vaak terechte commentaar.Misschien zegt deze manier van reageren veel over het type mensen waaruit deze organisatie bestaat

Top