ACTUEEL

Nederlanders geven gezondheidszorg een 7

Nederlanders zijn overwegend positief over de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Wel maken ze zich zorgen over de zorgvoorziening op hun oude dag. Dit blijkt uit onderzoek van ABN AMRO MeesPierson.

Gemiddeld geven mensen de zorg het rapportcijfer 7. Bijna 1 op de 4 vindt de gezondheidszorg 'goed' en de helft van de Nederlanders 'voldoende'. Een kleine minderheid (11 procent) vindt de zorg 'onvoldoende'. Ondanks de gemiddeld positieve beoordeling van de gezondheidszorg, maakt ruim drie op de vijf Nederlanders zich wel zorgen over het ontvangen van zorg op hun oude dag.

Mensen vrezen vooral de kosten die zorg op latere leeftijd met zich meebrengt. Ook betwijfelen ze of er later wel een goede zorgplek te vinden is. Vermogende Nederlanders (met een vrij besteedbaar vermogen van minimaal 500.000 euro) vrezen vaker dan niet-vermogende landgenoten dat door de vergrijzing het huidige gezondheidsstelsel onhoudbaar wordt.

Over hoe om te gaan met het zorgstelsel in de toekomst, bestaan uiteenlopende opvattingen. Nederlanders vinden in ruime meerderheid (56 procent) dat hoe hoger het vermogen is, des te hoger de bijdrage aan de gezondheidszorg moet zijn. Vermogende Nederlanders willen best meer zelf betalen voor hun (particuliere) zorg, maar willen in ruil daarvoor een korting op de zorgpremie.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jaap de Bruijn Coöperatie VGZ

31 juli 2017

In een artikel over het onderzoek zelf lees ik dat het onderzoek alléén onder vermogende Nederlanders is gedaan: https://www.abnamro.nl/nl/privatebanking/vermogensmonitor/zorg.html
Hun oordeel zegt dus niets over hoe 'de Nederlander' aankijkt tegen de zorg of hun oude dag.

Top