Finance

Kosten psychiatrische patiënten bedragen 4,7 miljard per jaar

De zorgkosten voor patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) bedragen 4,7 miljard euro per jaar. Dat is gemiddeld 21 duizend euro per patiënt per jaar.

Dit blijkt uit gegevens van Vektis over 2015.

Het betreffen zowel kosten vanuit de Zorgverzekeringswet als uit de Wlz. Zorgkosten vergoed vanuit de Wmo ontbreken, omdat deze niet beschikbaar zijn bij Vektis. 

Nederland telde in 2015 bijna 221 duizend mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Dat is een stijging van vijfduizend ten opzichte van 2014. Van de patiënten is iets meer dan de helft vrouw. De gemiddelde leeftijd van een patiënt is 47 jaar. 

In de gemeenten Boekel, Renkum en Venray woonden in 2015 de meeste patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening. Alphen-Chaam, Vlieland en Tubbergen telden de minste EPA-patiënten.

Bemoeizorg

Bij 1,4 procent van de patiënten was sprake van bemoeizorg. Zij kregen zorg vanwege een onhoudbare situatie, bijvoorbeeld door overlast of sociaal isolement.  

EPA-patiënten hebben een relatief grote zorgbehoefte en de problematiek is vaak langdurig van aard. Veel patiënten hebben een psychotische stoornis, zoals schizofrenie. Ook angst, depressie, persoonlijkheidsstoornissen en autisme, al dan niet in combinatie met verslaving, komen veel voor. 

 

 

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

1 augustus 2017

De moeilijkste categorie "kost" dus 6,8% van de vigerende rijksbegroting voor zorg! Jammer, dat er geen "opbrengst/resultaat" voor deze mensen en de Nederlandse samenleving is becijferd. Deze uitkomst valt mij mee. Het gaat dus over 1,3% van de Medelanders.

Wulf van Loenen

1 augustus 2017

Dit financiele 'probleem' zoals we zieken en ouderen in ons land neigen te bestempelen levert velen dankbaar werk met hart en ziel op.

Top