Finance

Beweging 3.0 sluit 2016 af met positief resultaat

Beweging 3.0 uit Amersfoort heeft 2016 afgesloten met een positief resultaat van 1,6 miljoen euro. In 2015 boekte de zorgorganisatie nog een verlies van 7,5 miljoen euro. Het positieve resultaat vorig jaar is te danken aan de verkoop van overtollig zorgvastgoed.

Dit meldt Beweging 3.0 op haar website.

De omzet van Beweging 3.0 nam in 2016 met 5,1 miljoen euro toe, naar 133,5 miljoen euro. Belangrijke oorzaak van deze omzetstijging is de boekwinst op de verkoop van vastgoed, aldus de zorgorganisatie. Zonder deze verkopen zou het resultaat zijn uitgekomen op een verlies van 2,4 miljoen euro. 

Vastgoed

Beweging 3.0 verkocht in december 2016 voor 16 miljoen euro aan zorgvastgoed. Dat ging sneller dan verwacht en de opbrengst was hoger dan ingecalculeerd. Van de opbrengsten van de verkopen is 10 miljoen euro gebruikt om hypothecaire leningen af te lossen. De rest besteedt de organisatie aan de normale bedrijfsvoering en de bekostiging van noodzakelijke investeringen.

Beweging 3.0 verkeerde financieel in zwaar weer. Daar leed ook de kwaliteit van zorg onder. In 2016 stelde de IGZ Beweging 3.0 onder verscherpt toezicht. Inmiddels is, na een bestuurlijke reorganisatie, het financieel herstel ingezet. De verkoop van overtollig vastgoed is een belangrijke pijler in de nieuwe koers die Beweging 3.0 ging varen. 

Personeelskosten

De bedrijfslasten daalden in 2016 met 4,3 miljoen euro naar 130 miljoen euro. De post personeelskosten ging met 3,3 miljoen euro omlaag, als gevolg van een in 2015 getroffen voorziening voor onregelmatigheidstoeslagvergoedingen (ORT). Conform de nieuwe cao moet Beweging 3.0 voor 2,3 miljoen euro aan kosten voor ORT terugbetalen. Hiervoor is in de jaarrekening van 2015 een voorziening voor ORT getroffen, met een terugwerkend effect tot en met 2012. 

Beweging 3.0 verwacht 2017 met een "licht positief resultaat" af te sluiten en in 2018 weer een positief bedrijfsresultaat te behalen, gebaseerd op een gezonde bedrijfsvoering.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top