ACTUEEL

HWW neemt maatregelen na melding over misstanden

Van structurele misstanden is geen sprake in het woonzorgcentrum Op de Laan van Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg), wel zijn maatregelen nodig om de zorg in het complex te verbeteren. Dat blijkt uit extern onderzoek dat de raad van bestuur van HWW zorg liet uitvoeren na een melding van een vrijwilliger over mogelijk grensoverschrijdend gedrag op de zorglocatie.

Volgens de vrijwilliger zou onder meer sprake zijn van bedreiging, mishandeling en diefstal door bewoners. Ook zou personeel zich schuldig maken aan verwaarlozing: bewoners zouden niet naar hun kamer zouden mogen wanneer zij dit willen en verplicht heel vroeg moeten opstaan.

Aannames

De onderzoekers hebben echter niet kunnen vaststellen dat dergelijke misstanden hebben plaatsgevonden, aldus HWW zorg. De vermoedens van de melder zouden voor een belangrijk deel berusten op "van horen zeggen" en aannames.

Wel stellen de onderzoekers vast dat het gedrag van een klein groepje bewoners al langere tijd een ongewenst effect heeft op andere bewoners en medewerkers. Ze houden te weinig rekening met andere bewoners en hun gedrag wordt als intimiderend ervaren. Daardoor voelt een aantal bewoners zich onveilig.

Afspraken

De onderzoekers constateren dat de leiding van Op de Laan weliswaar maatregelen heeft genomen, maar dat die onvoldoende zijn. Er moeten duidelijkere afspraken met deze bewoners komen over welk gedrag niet wordt getolereerd. Ook adviseren ze leidinggevenden om met medewerkers in gesprek te  gaan over bejegening van cliënten, stijl van leidinggeven en communicatie.

De raad van bestuur van HWW zorg laat weten de aanbevelingen van de onderzoekers over te nemen. Ook zegt de rvb het te betreuren dat de publiciteit rondom deze kwestie voor onrust heeft gezorgd bij cliënten, hun familie en medewerkers.

Inspectie

De zorgaanbieder is nog in afwachting van de uitkomsten van onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar aanleiding van de melding over misstanden.

Bij Op de Laan verblijven verschillende soorten bewoners. Zo is er een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met dementie en kunnen ouderen er terecht om te herstellen na een ziekenhuisopname. Bovendien biedt de locatie plek voor cliënten van Limor, zoals dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met psychische problemen.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top